Ropeginterferon alfa-2b

Stofnaam

Ropeginterferon alfa-2b

Domein

Oncologie en Hematologie

Hoofdindicatie

Hematologie overig

Uitgebreide indicatie
Polycythemia vera - first-line

1. Product

Fabrikant

AOP Orphan

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectie

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
Interferon alpha 2b stimulants

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Bijzonderheid

Nieuw geneesmiddel

Datum indiening

Maart 2017

Verwachte registratie

April 2018

Weesgeneesmiddel

Ja

Fase registratie

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

Hydrea, PEG-interferon alfa.

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Slecht 1 maal per 2-4 weken spuiten, gunstig bijwerkingsprofiel, reductie van allelic burden in polycythemia vera patiënten. Kan gezien bijwerkingenprofiel en meer selectiever effect op JAK2 gemuteerde allelic burden (itt hydrea) wellicht belangrijke plaats gaan krijgen in behandeling van polycythemia vera, met name bij jongere patiënten.

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

1 maal per 2 weken

Dosering per toediening

263 μg

Bronnen
Clinical trials NCT01949805, NCT01193699, NCT02523638; Gisslinger et al, Blood 2015, 126: 1762-1769.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

30 - 400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Inschatting blijft moeilijk. Betreft grotendeels oudere populatie die nu nog hydrea gebruikt. Zullen niet snel switchen, jonge, nieuw gediagnostiseerde patiënten en patiënten met bijwerkingen onder hydrea zullen waarschijnlijk wel behandeld gaan worden met Ropeginterferon.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Gelijke kosten. Waarschijnlijk vergelijkbaar met PEG interferon alfa. Volgens medicijnkosten.nl: PEG interferon alfa voor 1 jaar: € 5372,88.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Ja

Indicaties off-label gebruik

Mogelijk incidenteel bij essentiële thrombocytose.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)

Ja

Indicatieuitbreidingen

Essentiële thrombocytose; Hepatitis B; CLL; Hepatitis C; Myelofibrose. Essentiële thrombocytose zal waarschijnlijk de eerste indicatie-uitbreiding worden.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.