Extended indication Rystiggo is geïndiceerd als aanvulling op de standaardtherapie voor de behandeling van gegeneralisee
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Registration phase Registered

Product

Active substance Rozanolixizumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Muscular diseases other
Extended indication Rystiggo is geïndiceerd als aanvulling op de standaardtherapie voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) bij volwassen patiënten die positief zijn getest op antilichamen tegen acetylcholinereceptor (AChR) of tegen spierspecifiek receptor tyrosinekinase (MuSK).
Manufacturer UCB
Mechanism of action Other, see general comments
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Centre of expertise LUMC- MUMC - Radboud UMC - Amsterdam UC - Erasmus MC
Additional remarks humanized and chimeric monoclonal recombinant monoclonal antibody to FCGRT. SmPC: - Betreft subcutane infusie met behulp van een pomp. - De behandeling moet worden gestart en onder toezicht staan van gespecialiseerde zorgverleners die ervaring hebben met de behandeling van patiënten met neuromusculaire of neuro-inflammatoire aandoeningen. - Patiënten moeten tijdens behandeling met rozanolixizumab en 15 minuten na voltooiing van de toediening gecontroleerd worden op klinische tekenen en symptomen van een overgevoeligheidsreactie. - Voor de behandeling thuis valt rozanolixizumab voor de indicatie gegeneraliseerde myasthenia gravis onder de aanspraak Farmaceutische Zorg. Voor de behandeling binnen de muren van het ziekenhuis valt het geneesmiddel onder de aanspraak Geneesskundige Zorg.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date November 2022
Expected Registration January 2024
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP-opinie november 2023 Registratie: 5 januari 2024 (https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1780.htm)

Therapeutic value

Current treatment options Cholinesteraseremmers, corticosteroïden, immunosuppressiva, intraveneuze immunoglobulinen, plasmaferese, ravulizumab, eculizumab
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Substantiation In de fase 2 trial met rozanolixizumab werden 43 patiënten met gegeneraliseerde AChR of MuSK MG gerandomiseerd voor 3 wekelijkse subcutane infusies of placebo. Na twee weken zonder interventie werd opnieuw gerandomiseerd tussen drie wekelijks infusies met een lage of hoge dosering. In de fase 3 studie werden ook verbetering in patientreported uitkomsten en klinische uitkomstmaten gevonden. In een kleine RCT met korte behandeling leek het geneesmiddel potentieel van toegevoegde waarde, vooral op basis van de responder analyses. Het lijkt erop alsof het geneesmiddel niet de plaats zal innemen van non-steroïde immunosuppressiva zoals azathiprine, mycofenolaatmofetil, et cetera (en zeker niet van steroïden of CEI's). Het is wel een potentieel effectieve behandeling bij de patiënten waar nu Ivig of plasmaferese gegeven wordt (het verkort de halfwaarde van IgG in serum waardoor serum IgG concentraties dalen.)
Frequency of administration 6 times every 6 weeks
Dosage per administration behandelingscyclus bestaat uit 1 dosis per week gedurende 6 weken
References NCT03971422; NCT04124965; https://n.neurology.org/content/96/6/e853 Registratiestudie: Bril V, Drużdż A, Grosskreutz J, et al. Safety and efficacy of rozanolixizumab in patients with generalised myasthenia gravis (MycarinG): a randomised, double-blind, placebo-controlled, adaptive phase 3 study. Lancet Neurol 2023; 22: 383–94. SmPC (4.2): De frequentie van behandelingscycli kan per patiënt verschillen. In het klinische ontwikkelingsprogramma hadden de meeste patiënten behandelingsvrije intervallen van 4 tot 13 weken tussen cycli. Van cyclus tot cyclus had ongeveer 10 % van de patiënten een behandelingsvrij interval van minder dan 4 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

150 - 300

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Lanet Neurol. 2022. Juvenile myasthenia gravis: a nationwide study in Norway suggested an average annual incidence of 1·6 cases per 1 million people and a prevalence of 3·6–13·8 cases per 1 million people, with more girls affected than boys (1).
Additional remarks In Nederland zijn geschat 3.000 patiënten met myasthenia gravis (167 per miljoen), de helft hiervan gebruikt immunosuppressiva (rond de1.500) en bij 10 tot 20% hiervan wordt wegens problemen met chronische stabiliteit derdelijns medicatie overwogen waaronder complementremmers (150 tot 300) (1).

Expected cost per patient per year

References https://www.fiercepharma.com/pharma/ucb-finally-gets-win-fda-scoring-approval-myasthenia-gravis-drug-rystiggo
Additional remarks De lijstprijs in de Verenigde Staten betreft naar verwachting $6,050 per vial.

Potential total cost per year

Additional remarks nog niet bekend

Off label use

Off label use No

Indication extension

References Fabrikant
Additional remarks ITP clinical program stopped

Other information

There is currently no futher information available.