Rucaparib

Werkzame stof
Rucaparib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Eierstokkanker
Uitgebreide indicatie
Extension of Indication as monotherapy for the maintenance treatment of adult patients with recurrent epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who are in a complete or partial response to platinum-based chemotherapy.

1. Product

Merknaam
Rubraca
Fabrikant
Clovis
Werkingsmechanisme
PARP-remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Small molecule inhibitor of poly-adenosine diphosphate [ADP] ribose polymerase (PARP)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
2018
Verwachte registratie
Januari 2019
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Geregistreerd en niet vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve opinie december 2018. Geregistreerd in januari 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Olaparib
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

81 - 113

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Weiderpass and Tyczynski. Mol Diagn Ther. 2015 Dec;19(6):351-64; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er 1155 diagnoses epitheliaal ovariumcarcinoom, 126 diagnoses extra-ovarieel ovariumcarcinoom en 61 diagnoses tubacarcinoom. In totaal zijn dit 1342 patiënten. Hiervan heeft 47% stadium III (631) en 26% stadium IV (349), wat samen 980 patiënten betreft. Van deze groep hebben 735 patiënten (75%) een hooggradige vorm van ovariumcarcinoom. Van deze groep hebben 625 patiënten (85%) een complete of gedeeltelijke respons. Op basis van literatuurstudies en inschattingen van experts wordt het aantal patiënten dat een kiembaan of somatische mutatie heeft in BRCA ingeschat tussen de 13-18%. Dit zou betekenen dat 81-113 patiënten mogelijk in aanmerking komen voor deze behandeling. Van deze groep valt mogelijk nog een klein aantal patiënten af vanwege toxiciteit of fragiliteit.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.000 - 50.000
Aanvullende opmerkingen
Op basis van de inschatting van olaparib is de inschatting dat het zo'n 30.000 - 50.000 euro zal gaan kosten. Prijzen rucaparib tabletten inmiddels ook bekend: tablet 300MG is € 68,03 (i.v.t. 2 tabletten olaparib 150MG: € 96,94).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.880.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
BRCA1/2-mutated metastatic castration resistant prostate cancer - second-line therapy or greater, as monotherapy
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.