Rucaparib

Werkzame stof
Rucaparib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Eierstokkanker
Uitgebreide indicatie
Monotherapy treatment of adult patients with platinum sensitive, relapsed or progressive, BRCA mutated (germline and/or somatic), high-grade epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer, who have been treated with two or more prior lines of platinum based chemotherapy, and who are unable to tolerate further platinum based chemotherapy (2L / 3L).

1. Product

Merknaam
Rubraca
Fabrikant
Clovis
Werkingsmechanisme
PARP-remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Small molecule inhibitor of poly-adenosine diphosphate [ADP] ribose polymerase (PARP)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
December 2016
Verwachte registratie
Mei 2018
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP opinie maart 2018. Geregistreerd in mei 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Olaparib
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

41 - 57

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Weiderpass and Tyczynski. Mol Diagn Ther. 2015 Dec;19(6):351-64; expertopinie; CieBOM
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er 1155 diagnoses epitheliaal ovariumcarcinoom, 126 diagnoses extra-ovarieel ovariumcarcinoom en 61 diagnoses tubacarcinoom. In totaal zijn dit 1342 patiënten. Hiervan heeft 47% stadium III (631) en 26% stadium IV (349), wat samen 980 patiënten betreft. Van deze groep hebben 735 patiënten (75%) een hooggradige vorm van ovariumcarcinoom. Van deze groep hebben 625 patiënten (85%) een complete of gedeeltelijke respons. Op basis van literatuurstudies en inschattingen van experts wordt het aantal patiënten dat een kiembaan of somatische mutatie heeft in BRCA ingeschat tussen de 13-18% wat 81-113 patiënten betreft. Realistisch (gezien concurentie en 2L,3L behandeling) zal maar de helft hiervan voor het middel in aanmerking komen. In dit geval zullen hier 41-57 patiënten voor in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
60.000
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Schatting o.b.v. olaparib (capsule van 50 mg €11,78). Prijzen rucaparib tabletten inmiddels ook bekend: tablet 300MG is € 68,03 (i.v.t. 2 tabletten olaparib 150MG: € 96,94).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.940.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Ovarian cancer; advanced BRCA-mutated - maintenance therapy following response to thirdline therapy (phIII); Pancreatic cancers (phII).

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.