Extended indication

Extension of indication to include treatment of adult patients with unresectable or metastatic hormo

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

174,034,831.00

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

Sacituzumab govitecan

Domain

Oncology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Breast cancer

Extended indication

Extension of indication to include treatment of adult patients with unresectable or metastatic hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative breast cancer who have received endocrine-based therapy and at least two additional systemic therapies in the metastatic setting.

Proprietary name

Trodelvy

Manufacturer

Gilead

Portfolio holder

Gilead

Mechanism of action

Antibody-drug conjugate

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Infusion fluid

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Een antilichaam-geneesmiddel conjugaat bestaande uit een gehumaniseerd antilichaam dat bindt aan TROP-2 en SN-38, een actief metaboliet van irinotecan.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

No

Submission date

December 2022

Expected Registration

November 2023

Orphan drug

No

Registration phase

Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options

Chemotherapie

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

PFS 5,5 maanden versus 4 maanden met een HR van 0,66. OS: 14,4 maand (SG) versus 11,2 maand (chemo), HR=0.79

Frequency of administration

2 times every 3 weeks

Dosage per administration

10 mg/kg

References
Rugo HS, Bardia A, Marmé F, Cortes J, Schmid P, Loirat D, Trédan O, Ciruelos E, Dalenc F, Pardo PG, Jhaveri KL, Delaney R, Fu O, Lin L, Verret W, Tolaney SM; TROPiCS-02 Study Investigators. Sacituzumab Govitecan in Hormone Receptor-Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer. J Clin Oncol. 2022 Aug 26. doi: 10.1200/JCO.22.01002. 

OS data presented at ESMO 2022
https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-congress/overall-survival-os-results-from-the-phase-iii-tropics-02-study-of-sacituzumab-govitecan-sg-vs-treatment-of-physician-s-choice-tpc-in-patient
Additional remarks
Momenteel loopt de TROPICS-02 studie waarin de effectiviteit en veiligheid van Sacituzumab govitecan voor deze indicatie wordt onderzocht.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 2,533

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
gebaseerd op latere lijns gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker
Additional remarks
Incidentie invasieve borstkanker 14.461 patiënten. 607 patiënten worden met een stadium IV tumor gediagnosticeerd. Van de patiënten met een stadium I-IIIB tumor, zal ongeveer 20% uiteindelijk metastases (2.771 patiënten) krijgen (2). In totaal zijn dit 3.377 patiënten, hiervan is 65 tot 75% HER2 positief (3). Dit betekent dat er naar verwachting 2.195 tot 2.533 patiënten in aanmerking zullen komen. Het gaat wel om patiënten die al eerdere behandellijnen hebben gehad in de gemetastaseerde setting, hierdoor zal het volume lager uitvallen.

Expected cost per patient per year

Cost

< 68,707.00

References
https://xconomy.com/new-york/2020/04/22/immunomedics-triple-negative-breast-cancer-drug-wins-early-fda-nod/
Additional remarks
In de budget impact analyse van de geregistreerde indiactei wordt de prijs per patiënt per jaar geraamd op €68.706,76. Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement is overeengekomen. De onderhandelingen met de leverancier zijn niet geslaagd en de minister heeft daarom besloten Trodelvy voor deze indicatie niet op te nemen in het basispakket. De minister heeft zijn besluit in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z05352&did=2023D12604

Potential total cost per year

Total cost

174,034,831.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Additional remarks
Er dient rekening gehouden te worden met een latere lijns indicatie in de gemetastaseerde setting, het is geen eerstelijns indicatie.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Non-small cell lung cancer; Urothelial carcinoma

References
Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.