Sacituzumab govitecan

Werkzame stof Sacituzumab govitecan
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Borstkanker
Uitgebreide indicatie Relapsed/refractory triple-negative breast cancer (TNBC)

Product

Fabrikant Immunomedics
Werkingsmechanisme Antilichaam-geneesmiddel conjugaat
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Een antilichaam-geneesmiddel conjugaat bestaande uit een gehumaniseerd antilichaam dat bindt aan TROP-2 en SN-38, een actief metaboliet van irinotecan.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2020
Verwachte registratie 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Andere middelen die voor deze indicatie geregisteerd worden: atezolizumab en pembrolizumab
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur Mediaan 5.1 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 2 maal per 3 weken
Dosis per toediening 10 mg/kg
Bronnen NCT02574455; Bardia et al., N Engl J Med 2019;380:741-51.DOI: 10.1056/NEJMoa1814213.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

250 - 400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen In totaal 1.687 diagnoses mammacarcinoom HR-, HER-, waarvan 134 diagnoses stadium 4. Er komen in de loop van de ziekte veel meer patienten in stadium IV; vergelijkbaar met eerdere inschatting pembrolizumab. Schatting experts: 250-400.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Nog geen andere fase III studies maar wel in fase II onderzocht voor: "urothelial cancer, lung cancer, endometrial cancer, prostate cancer".

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.