Extended indication Patients aged 2-17 years with Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis (pJIA)
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 4,528,800.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Sarilumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Rheumatism
Extended indication Patients aged 2-17 years with Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis (pJIA)
Proprietary name Kevzara
Manufacturer Sanofi
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date December 2023
Expected Registration December 2024
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Adalimumab, etanercept, tocilizumab, abatacept
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Er is nog geen data gepubliceerd. Anti-TNF zal vooralsnog eerste keuze bij pJIA blijven. Het geneesmiddel zal naar verwachting een vergelijkbare effectiviteit hebben als tocilizumab. Het werkingsmechanisme is namelijk ook vergelijkbaar met tocilizumab.
References NCT02776735

Expected patient volume per year

Patient volume

< 400

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Reumanederland; Vektis
Additional remarks Juvenile Idiopathic arthritis komt voor bij ongeveer 4.000 kinderen in Nederland met ongeveer 30 tot 40 nieuwe gevallen per jaar. Het aandeel polyartritis van de totale JIA groep is in totaal 25%. Er zijn 332 patiënten die op dit moment interleukine remmers ontvangen voor deze indicatie. Het marktaandeel is nog niet duidelijk.

Expected cost per patient per year

Cost 11,322.00
References Lijstprijs voor een jaar behandelen op basis van de G-Standaard van Z-Index.
Additional remarks Huidige kosten per dag inclusief btw: €35,69 voor de sterkte 175mg/ml pen 1,14ml (€32,74 exclusief btw). Kosten op jaarbasis in 2019 per patiënt betrof €7.353 (op basis van de GIP databank waarbij waarschijnlijk geen volledig jaar is behandeld voor de gehele populatie en de kosten lager uitvallen).

Potential total cost per year

Total cost

4,528,800.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No
References Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.