Extended indication Extension of indication to include treatment of active moderate to severe hidradenitis suppurativa (
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 6,159,900.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Secukinumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Skin diseases
Extended indication Extension of indication to include treatment of active moderate to severe hidradenitis suppurativa (acne inversa) in adults with an inadequate response to conventional systemic HS therapy
Proprietary name Cosentyx
Manufacturer Novartis
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Monklonaal antilichaam gericht tegen IL-17A.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date June 2022
Expected Registration May 2023
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Cosentyx is momenteel beschikbaar voor de behandeling van plaque psoriasis (volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar), artritis psoriatica en axiale spondylartritis. De fase 3 studie heeft een completion datum in augustus 2022. Positieve CHMP-opinie april 2023 en EU approval in mei 2023

Therapeutic value

Current treatment options Antibiotica, acitretine, chirurgische verwijdering van de leasies en TNFi (adalimumab). Off-label biological infliximab en off-label ustekinumab.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation Er is behoefte aan een effectieve behandeling. Er zijn op dit moment twee open label trials: JAAD 2020 CAsseres RG et al. 20 patiënten: Waarin de eerste resultaten erop wijzen dat secukinumab mogelijk even effectief is als adalimumab. In de BJD 2019 open label studie waarin 9 patiënten worden behandeld heeft twee derde van de patiënten een goed resultaat. Fase 3 studies SUNSHINE en SUNRISE (placebo gecontroleerd) tonen na 16 en 52 weken klinische effectiviteit, snelle verbetering met een goed veiligheidsprofiel en aanhoudende respons tot 52 weken.
References Richtlijn HS. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/hidradenitis_suppurativa_hs/startpagina_-_hidradenitis_suppurativa_hs.html; NCT03713619; NCT03713632
Additional remarks Optimale behandelduur, dosering en toedienfrequentie wordt nog onderzocht in klinische gerandomiseerde studies.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 300

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Expert opinie (1);
Additional remarks Er is geen nationale database openbaar beschikbaar waarin de aantallen patiënten zijn opgenomen die momenteel behandeld worden met een biological. Er wordt gedacht dat er ongeveer 680 patiënten met anti-TNF medicatie behandeld worden. Secukinumab zal een plek moeten veroveren binnen de huidige biological/biosimilar markt. Het patiëntenaantal dat zal worden behandeld met secukinumab wordt daarom geschat op maximaal 300 patiënten (1).

Expected cost per patient per year

Cost 13,319.00 - 27,747.00
References G-standaard
Additional remarks €13.319: verwachte prijs per jaar van onderhoudsbehandeling bij aanbevolen maandelijkse dosering €27.747,50: verwachte prijs per jaar bij patiënten die na 16 weken overschakelen op tweewekelijkse dosering omwille van beperkte klinische respons op maandelijkse dosering. NOOT: naar verwachting zal slechts een minderheid van de patiënten overschakelen naar de hogere tweewekelijkse dosering.

Potential total cost per year

Total cost

6,159,900.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.