Uitgebreide indicatie Patients diagnosed with advanced unresectable dedifferentiated liposarcoma.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 480.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Selinexor
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Oncologie, overig
Uitgebreide indicatie Patients diagnosed with advanced unresectable dedifferentiated liposarcoma.
Merknaam XPOVIO
Fabrikant Karyopharm
Werkingsmechanisme Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Exportin-1 protein inhibitor.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Eribuline
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De resultaten van de SEAL studie toonden een mediane PFS in de XPOVIO arm aan van 2,83 maanden vergeleken met 2,07 maanden in de placebo arm (hazard ratio (HR)=0.70; p=0.023). Het is nog niet duidelijk of dit voldoende zal zijn voor een positief advies.
Toedieningsfrequentie 2 maal per week
Dosis per toediening 60 mg
Bronnen NCT02606461
Aanvullende opmerkingen Study treatment will be given twice weekly on Day 1 and Day 3 during Weeks 1-6 of each six-week (42 day) cycle until disease progression or intolerability.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 12

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen https://www.iknl.nl/kankersoorten/bot-en-wekedelenkanker/registratie/incidentie
Aanvullende opmerkingen In 2017 en 2018 werden er gemiddeld iets minder dan 100 liposarcomen gediagnosticeerd. Van deze diagnosis betrof 12% een uitgezaaide vorm. In de inclusiecriteria van de studie staat dat patiënten minimaal 2 eerdere lijnen van systemische therapie gehad moeten hebben dus zal dit patiënten aantal mogelijk nog lager uitvallen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 40.000,00
Bronnen https://www.reuters.com/article/us-karyopharm-fda-idUSKCN1TY2FI.
Aanvullende opmerkingen In de Verenigde Staten is de lijstprijs per maand bepaald op $22,000 (ongeveer €20.000). De mediane behandelduur is 9 weken wat neerkomt op ongeveer €40.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

480.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Bronnen Adis insight
Aanvullende opmerkingen Momenteel wordt selinexorvoor de volgende indicaties in fase 3 of fase 2-3 studies onderzocht: Endometrial cancer; Acute myeloid leukaemia; Myelodysplastic syndromes; Precursor cell lymphoblastic leukaemia-lymphoma

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.