Selpercatinib

Werkzame stof
Selpercatinib
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Patients With Advanced or Metastatic RET Fusion-Positive Non-Small Cell Lung Cancer.

1. Product

Fabrikant
Eli Lilly
Werkingsmechanisme
Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite vd RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
Februari 2020
Verwachte registratie
Maart 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
RET fusie-positieve NSCLC: Carboplatin/Cisplatin + Pemetrexed +/- Pembrolizumab.RET-gemuteerde medullaire thyroïd kanker: Cabozantinib/vandetanib in de toekomst ook pralsetinib.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
In de fase 1/2 studie LIBRETTO-001 werd een 68% objective reponse rate geconstateerd en een mediane PFS van 20 maanden zonder noemenswaardige bijwerkingen. De therapeutische meerwaarde ten opzichte van de SoC platina bevattende chemotherapie is daarmee op voorhand groot. De fase 3 data uit de LIBRETTO-431 zullen nog enige tijd op zich laten wachten.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Bronnen
NCT03157128 (LIBRETTO-001) NCT04194944 (LIBRETTO-431);

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
fabrikant; NKR
Aanvullende opmerkingen
Voor de indicatie longkanker heeft 1-2% van de patiënten een RET-fusie. Uitgaande van 5.000 patiënten met longkanker per jaar bedraagt het verwachte patiëntvolume 50-100 patiënten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
adisinsight
Aanvullende opmerkingen
Buiten de indicaties in de horizonscan geen indicatieuitbreidingen bekend.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.