Extended indication Advanced RET fusion-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) who require systemic therapy followi
Therapeutic value Possible added value
Total cost 4,845,375.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Selpercatinib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Lung cancer
Extended indication Advanced RET fusion-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) who require systemic therapy following prior treatment with immunotherapy and/or platinum-based chemotherapy.
Proprietary name ‎Retsevmo
Manufacturer Eli Lilly
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite van de RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date February 2020
Expected Registration February 2021
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional comments Positieve CHMP-opinie in december 2020.

Therapeutic value

Current treatment options RET fusie-positieve NSCLC: Carboplatin/Cisplatin + pemetrexed +/- pembrolizumab.RET-gemuteerde medullaire thyroïd kanker: Cabozantinib/vandetanib.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation In de fase 1-2 studie LIBRETTO-001 werd een 68% objective reponse rate geconstateerd en een mediane PFS van 20 maanden zonder noemenswaardige bijwerkingen. De therapeutische meerwaarde ten opzichte van de SoC platina bevattende chemotherapie is daarmee op voorhand groot. De fase 3 data uit de LIBRETTO-431 zullen nog enige tijd op zich laten wachten. Er wordt verwacht dat er in de toekomst mogelijk substitutie plaats zal vinden en dat selpercatinib en praseltinib binnen deze indicatie zullen gaan concurreren.
Duration of treatment Median 17.5 month / months
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 160 mg
References NCT03157128 (LIBRETTO-001) NCT04194944 (LIBRETTO-431); https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/213246s000lbl.pdf
Additional comments Behandelduur gebaseerd op "Duration of Response" uit LIBRETTO-001. Het gebruiksvoorschrift beschrijft 2x per dag selpercatinib te gebruiken tot ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit.

Expected patient volume per year

Patient volume

25 - 50

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom, NVALT 2020; Expertopinie; PALGA; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf; expertopinie.
Additional comments In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.200 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (675). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.400 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (ongeveer 5.700). Hiervan zal bij 1%-2% een RET-fusie aanwezig zijn. Gezien het een indicatie betreft waarbij een mutatie een rol speelt is de verwachting dat van deze patiënten maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen (50-100 patiënten). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Na de eerstelijns behandeling komt maximaal 50% nog in aanmerking voor een 2e lijnsbehandeling 25-50 patiënten). Momenteel worden ongeveer 22% van de patiënten getest op RET-fusies maar dit percentage zal mogelijk stijgen indien er gerichte therapieën zoals selpercatinib beschikbaar komen. Om deze reden nemen wij dit percentage niet mee in onze berekening maar niet alle patiënten zullen in de praktijk worden getest.

Expected cost per patient per year

Cost < 129,210.00
References Z-index oktober 2021
Additional comments Uitgaande van een geheel jaar een behandeling met 2x per dag 160mg komt dit neer op €129.210.

Potential total cost per year

Total cost

4,845,375.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References adisinsight
Additional comments Buiten de indicaties in de Horizonscan Geneesmiddelen geen indicatie uitbreidingen bekend.

Other information

There is currently no futher information available.