Uitgebreide indicatie Adult and pediatric patients 12 years of age and older with advanced or metastatic RET fusion-positi
Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 2.900.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Selpercatinib
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Schildklierkanker
Uitgebreide indicatie Adult and pediatric patients 12 years of age and older with advanced or metastatic RET fusion-positive thyroid cancer who require systemic therapy and who are radioactive iodine-refractory (if radioactive iodine is appropriate).
Merknaam ‎Retevmo
Fabrikant Eli Lilly
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite vd RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum Februari 2020
Verwachte registratie Maart 2021
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur Mediaan 18.4 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 160mg
Bronnen https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/213246s000lbl.pdf.
Aanvullende opmerkingen Behandelduur gebaseerd op "Duration of Response" LIBRETTO-001 (RET Fusion-Positive Thyroid Cancer). Het gebruiksvoorschrift beschrijft 2x per dag selpercatinib te gebruiken tot ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 20

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen IKNL; https://www.precisiononcologynews.com/regulatory-news-fda-approvals/fda-approves-lillys-retevmo-ret-driven-lung-thyroid-cancers#.XvtOk-dcKUk.
Aanvullende opmerkingen IKNL 2018: maximaal 100 patiënten met schildkliercarcinoom (exclusief medullair). Mogelijk zo'n 10%-20% van deze groep zal "RET fusion positive" schildkliercarcinoom hebben. Bij de niet-medullaire schildkliercarinoom wordt niet wordt getest en gezien er daarvoor standaardbehandelingen is de inschatting dat er toch minder patiënten in aanmerking komen. Totaal aantal patiënten Schildklierkanker (MTC en PTC) dat in aanmerking komt voor behandeling met selpercatinib wordt geschat op minder dan 20. Niet uit te sluiten is echter dat bij de niet-medullaire schildklierkankers er in de toekomst meer getest gaat worden omdat selpercatinib weinig toxiciteit lijkt te hebben en goede uitkomsten laat zien. Mogelijk zou dat op termijn nog wel een toename in patiënten kunnen veroorzaken.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 70.000,00 - 220.000,00
Bronnen https://www.precisiononcologynews.com/regulatory-news-fda-approvals/fda-approves-lillys-retevmo-ret-driven-lung-thyroid-cancers#.XvtOk-dcKUk, inschatting Horizonscan Geneesmiddelen entrectinib.
Aanvullende opmerkingen De lijstprijs in de Verenigde Staten is $20.600 per maand (zo'n €18.000 per maand en ongeveer €220.000 per jaar). In bijgevoegde bron wordt aangegeven dat de fabrikant de prijsstelling heeft gedaan in lijn met andere orale doelgerichte therapieën. De prijs van bijvoorbeeld entrectinib is soortgelijk; de lijstprijs in de Verenigde Staten is gesteld op $17,050 per maand (ongeveer €15.000). Op jaarbasis bij behandeling van 12 maanden zou dit neerkomen op €180.000. Naar verwachting zal in Europa de prijs wat lager liggen. De fabrikant van entrectinib heeft aangegeven een prijs van €72.000 per patiënt per jaar op basis van 12 maanden behandeling te verwachten. Gegeven bovenstaande is de inschatting dat selpercatinib zo'n €70.000-€220.000 per patiënt per jaar zal kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.900.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen adisinsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.