Extended indication Patients With RET-Mutant Medullary Thyroid Cancer.
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 2,584,200.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Selpercatinib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Thyroid cancer
Extended indication Patients With RET-Mutant Medullary Thyroid Cancer.
Proprietary name ‎Retsevmo
Manufacturer Eli Lilly
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite van de RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘downstream’ signalling pathway geremd.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date February 2020
Expected Registration February 2021
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional comments Positieve CHMP-opinie in december 2020.

Therapeutic value

Current treatment options RET fusie-positieve NSCLC: Carboplatin/Cisplatin + Pemetrexed +/- Pembrolizumab.RET-gemuteerde medullaire thyroïd kanker: Cabozantinib/vandetanib in de toekomst mogelijk ook pralsetinib.
Therapeutic value No estimate possible yet
Duration of treatment Median 22 month / months
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration Volgens studieprotocol 160 mg BID
References NCT04211337 (LIBRETTO-531), https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/213246s000lbl.pdf.
Additional comments Behandelduur gebaseerd op "Duration of Response" bozantinib en vandetanib-naïve RET-mutant MTC uit LIBRETTO-001. Het gebruiksvoorschrift beschrijft 2x per dag selpercatinib te gebruiken tot ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References https://www.ntvg.nl/system/files/publications/a1818.pdf. IKNL.
Additional comments In een publicatie van NTVG uit 2010 wordt het volgende aangegeven: Medullair schildkliercarcinoom (medullair thyroïdcarci-noom, MTC) is een zeldzame endocriene tumor. In Nederland wordt de diagnose jaarlijks bij 20-30 patiënten gesteld. De ziekte kan sporadisch voorkomen (75% van de gevallen) of familiair als onderdeel van het multipele-endocriene-neoplasie-type 2-syn-droom (MEN-2). Gezien slechts een deel van deze populatie een RET mutatie heeft zullen naar verwachting slechts een deel van deze patiënten in aanmerking komen. Totaal aantal patiënten met schildklierkanker (MTC en PTC) dat in aanmerking komt voor behandeling met selpercatinib wordt geschat op minder dan 20. Niet uit te sluiten is echter dat bij de niet-medullaire schildklerkankers er in de toekomst meer getest gaat worden omdat selpercatinib weinig toxiciteit lijkt te hebben en goede uitkomsten laat zien. Mogelijk zou dat op termijn nog wel een toename in patiënten kunnen veroorzaken.

Expected cost per patient per year

Cost < 129,210.00
References G-Standaard oktober 2021.
Additional comments Uitgaande van een geheel jaar een behandeling met 2x per dag 160mg komt dit neer op €129.210.

Potential total cost per year

Total cost

2,584,200.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References Adisinsight

Other information

There is currently no futher information available.