Extended indication Retsevmo is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten van 12
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 2,584,200.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Selpercatinib
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Thyroid cancer
Extended indication Retsevmo is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder met gevorderd RET-gemuteerd medullair schildkliercarcinoom (MTC).
Proprietary name Retsevmo
Manufacturer Eli Lilly
Portfolio holder Eli Lilly
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite van de RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date November 2021
Expected Registration September 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Indicatie-uitbreiding betreft de plaatsbepaling van het middel (=1L). EU-registratie per 6 september 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Cabozantinib/ Vandetanib
Therapeutic value No estimate possible yet
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 160mg
References Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) Retsevmo.
Additional remarks mDoR is 22 maanden bij cabozantinib/ vandetanib naïeve patiënten. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.6073

Expected patient volume per year

Patient volume

< 20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Hans H.G. Verbeek et al. Medullair schildkliercarcinoom, een tumor met vele gezichten. NTVG. 2010 (1); IKNL (2);
Additional remarks Medullair schildkliercarcinoom (medullair thyroïdcarcinoom, MTC) is een zeldzame endocriene tumor. In Nederland wordt de diagnose jaarlijks bij 20 tot 30 patiënten gesteld. De ziekte kan sporadisch voorkomen (75% van de gevallen) of familiair als onderdeel van het multipele-endocriene-neoplasie-type 2-syn-droom (MEN-2) (1). Gezien slechts een deel van deze populatie een RET mutatie heeft zullen naar verwachting slechts een deel van deze patiënten in aanmerking komen. Niet uit te sluiten is echter dat bij de niet-medullaire schildklierkankers er in de toekomst meer getest gaat worden omdat selpercatinib weinig toxiciteit lijkt te hebben en goede uitkomsten laat zien. Mogelijk zou dat op termijn nog wel een toename in patiënten kunnen veroorzaken.

Expected cost per patient per year

Cost 129,210.00
References G-Standaard november 2023.
Additional remarks Uitgaande van een geheel jaar een behandeling met 2x per dag 160mg komt dit neer op €129.210.

Potential total cost per year

Total cost

2,584,200.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.