Extended indication

1L treatment advanced or metastatic RET fusion-positive thyroid cancer (TC)

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

2,584,200.00

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Selpercatinib

Domain

Oncology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Thyroid cancer

Extended indication

1L treatment advanced or metastatic RET fusion-positive thyroid cancer (TC)

Proprietary name

Retsevmo

Manufacturer

Eli Lilly

Portfolio holder

Eli Lilly

Mechanism of action

Tyrosine kinase inhibitor

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Capsule

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite van de RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

2022

Expected Registration

2023

Orphan drug

No

Registration phase

Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options

1L: radioactief jodium, chirurgie; 2L: sorafenib/ selpercatinib

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

De LIBRETTO 3 eerstelijnsstudie MTC loopt in Nederland.

Frequency of administration

2 times a day

Dosage per administration

160mg

References
Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) Retsevmo

Expected patient volume per year

Patient volume

< 20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
IKNL 2018 (1);
Additional remarks
Er zijn maximaal 100 patiënten met schildkliercarcinoom (exclusief medullair). Mogelijk zo'n 10%-20% van deze groep zal "RET fusion positive" schildkliercarcinoom hebben (1). Bij de niet-medullaire schildkliercarcinoom wordt niet wordt getest en gezien er daarvoor standaardbehandelingen is de inschatting dat er toch minder patiënten in aanmerking komen. Niet uit te sluiten is echter dat bij de niet-medullaire schildklierkankers er in de toekomst meer getest gaat worden omdat selpercatinib weinig toxiciteit lijkt te hebben en goede uitkomsten laat zien. Mogelijk zou dat op termijn nog wel een toename in patiënten kunnen veroorzaken.

Expected cost per patient per year

Cost

129,210.00

References
G-standaard oktober 2021

Potential total cost per year

Total cost

2,584,200.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

NSCLC

References
Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.