Uitgebreide indicatie 1L treatment advanced or metastatic RET fusion-positive thyroid cancer (TC)
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 2.584.200,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Selpercatinib
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Schildklierkanker
Uitgebreide indicatie 1L treatment advanced or metastatic RET fusion-positive thyroid cancer (TC)
Merknaam Retsevmo
Fabrikant Eli Lilly
Portfoliohouder Eli Lilly
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite van de RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties 1L: radioactief jodium, chirurgie; 2L: sorafenib/ selpercatinib
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De LIBRETTO 3 eerstelijnsstudie MTC loopt in Nederland.
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 160mg
Bronnen Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) Retsevmo

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 20

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen IKNL 2018 (1);
Aanvullende opmerkingen Er zijn maximaal 100 patiënten met schildkliercarcinoom (exclusief medullair). Mogelijk zo'n 10%-20% van deze groep zal "RET fusion positive" schildkliercarcinoom hebben (1). Bij de niet-medullaire schildkliercarcinoom wordt niet wordt getest en gezien er daarvoor standaardbehandelingen is de inschatting dat er toch minder patiënten in aanmerking komen. Niet uit te sluiten is echter dat bij de niet-medullaire schildklierkankers er in de toekomst meer getest gaat worden omdat selpercatinib weinig toxiciteit lijkt te hebben en goede uitkomsten laat zien. Mogelijk zou dat op termijn nog wel een toename in patiënten kunnen veroorzaken.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 129.210,00
Bronnen G-standaard oktober 2021

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.584.200,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen NSCLC
Bronnen Adis Insight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.