Uitgebreide indicatie

1L treatment advanced or metastatic RET fusion-positive thyroid cancer (TC)

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

2.584.200,00

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Selpercatinib

Domein

Oncologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Schildklierkanker

Uitgebreide indicatie

1L treatment advanced or metastatic RET fusion-positive thyroid cancer (TC)

Merknaam

Retsevmo

Fabrikant

Eli Lilly

Portfoliohouder

Eli Lilly

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite van de RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

ATMP

Nee

Indieningsdatum

2023

Verwachte registratie

2024

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

1L: radioactief jodium, chirurgie; 2L: sorafenib/ selpercatinib

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

De LIBRETTO 3 eerstelijnsstudie MTC loopt in Nederland.

Toedieningsfrequentie

2 maal per dag

Dosis per toediening

160mg

Bronnen
Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) Retsevmo

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 20

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
IKNL 2018 (1);
Aanvullende opmerkingen
Er zijn maximaal 100 patiënten met schildkliercarcinoom (exclusief medullair). Mogelijk zo'n 10%-20% van deze groep zal "RET fusion positive" schildkliercarcinoom hebben (1). Bij de niet-medullaire schildkliercarcinoom wordt niet wordt getest en gezien er daarvoor standaardbehandelingen is de inschatting dat er toch minder patiënten in aanmerking komen. Niet uit te sluiten is echter dat bij de niet-medullaire schildklierkankers er in de toekomst meer getest gaat worden omdat selpercatinib weinig toxiciteit lijkt te hebben en goede uitkomsten laat zien. Mogelijk zou dat op termijn nog wel een toename in patiënten kunnen veroorzaken.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

129.210,00

Bronnen
G-standaard november 2022

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.584.200,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

NSCLC

Bronnen
Adis Insight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.