Extended indication Extension of indication to include the treatment of adults and adolescents 12 years and older with
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 2,584,200.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Selpercatinib
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Thyroid cancer
Extended indication Extension of indication to include the treatment of adults and adolescents 12 years and older with advanced RET fusion-positive thyroid cancer in the first-line setting for Retsevmo.
Proprietary name Retsevmo
Manufacturer Eli Lilly
Portfolio holder Eli Lilly
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite van de RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date December 2023
Expected Registration October 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options 1L: radioactief jodium, chirurgie; 2L: sorafenib/ selpercatinib
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De LIBRETTO 3 eerstelijnsstudie MTC loopt in Nederland.
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 160mg
References Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) Retsevmo;LIBRETTO-121 (NCT03899792); LIBRETTO-001(NCT03157128)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References IKNL 2018 (1);
Additional remarks Er zijn maximaal 100 patiënten met schildkliercarcinoom (exclusief medullair). Mogelijk zo'n 10% tot 20% van deze groep zal "RET fusion positive" schildkliercarcinoom hebben (1). Bij de niet-medullaire schildkliercarcinoom wordt niet wordt getest en gezien er daarvoor standaardbehandelingen is de inschatting dat er toch minder patiënten in aanmerking komen. Niet uit te sluiten is echter dat bij de niet-medullaire schildklierkankers er in de toekomst meer getest gaat worden omdat selpercatinib weinig toxiciteit lijkt te hebben en goede uitkomsten laat zien. Mogelijk zou dat op termijn nog wel een toename in patiënten kunnen veroorzaken.

Expected cost per patient per year

Cost 129,210.00
References G-standaard mei 2023

Potential total cost per year

Total cost

2,584,200.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions NSCLC
References Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.