Extended indication Extension of indication for Retsevmo to include the treatment of adults with advanced RET fusion pos
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 2,842,620.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Selpercatinib
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Tumour agnostic medication
Extended indication Extension of indication for Retsevmo to include the treatment of adults with advanced RET fusion positive solid tumours, when treatment options not targeting RET provide limited clinical benefit, or have been exhausted.
Proprietary name Retsevmo
Manufacturer Eli Lilly
Portfolio holder Eli Lilly
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Selpercatinib is een remmer van de rearranged during transfection (RET)-receptor tyrosinekinase.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date December 2022
Expected Registration May 2024
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP-opinie maart 2024

Therapeutic value

Current treatment options Geen
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De overall survival in 41 patiënten was 44% [95% confidence interval (CI), 28 tot 60%], met een mediane respons duur van 24,5 maanden (95% CI, 9.2-not evaluable). Het is een effectief middel voor patiënten met RET fusie positieve solide tumoren. De data voldoen aan bijna alle PASKWIL criteria voor niet-gerandomiseerde studies. ORR 43.9% voor zeldzame indicatie met een sterke biologische rationale. De conclusie over PFS/OS is niet te maken in verband met heterogene patiëntenpopulatie.
Duration of treatment Median 13.2 month / months
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 160mg
References Subbiah et al. Lancet Oncol 2022
Additional remarks ORR: 44% mPFS: 13,2 maanden

Expected patient volume per year

Patient volume

22

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References American Association for Cancer Research (AACR) Project GENIE cBioPortal for Cancer Genomics. AACR Project GENIE Consortium. AACR Project GENIE: powering precision medicine through an International Consortium. Cancer Discov. 2017;7(8):818-831.
Additional remarks In LIBRETTO-001 waren de meest voorkomende RET-fusie positieve tumoren anders dan long- of schildkliertumoren: pancreas, colorectaal, salivary, sarcoma en onbekend primair. De indicatie in het verwachte label zal alleen betrekking hebben op patiënten met een RET-fusie. Patiënten met een RET-mutatie komen dus niet in aanmerking voor behandeling met selpercatinib. De incidentie van RET-fusie positieve solide tumoren anders dan NSCLC en TC is 0,0863%(1 tot 6). Het voorkomen van RET-fusies komt overeen met dat van NTRK-genfusies (0,3 tot 1% van alle vergevorderde of gemetastaseerde solide tumoren) (7). In het Consensusrapport Diagnose en Behandeling van NTRK-genfusie gerelateerde solide tumoren (7) wordt gesteld dat "er in Nederland circa 110.000 nieuwe oncologiepatiënten per jaar zijn, waarvan circa 60% na behandeling geneest". De overige 40% vertoont na verloop van tijd lokale uitbreiding en/of metastasering (circa 44.000). Verwacht wordt dat hiervan ongeveer 25.000 patiënten een goede conditie zullen hebben om een behandeling met een TRK-remmer te kunnen ontvangen. Deze patiënten komen in aanmerking voor een screenende test. Dit zou betekenen dat 22 patiënten (0,0863% van 25.000) met een RET-fusie gevonden zullen worden.

Expected cost per patient per year

Cost 129,210.00
References Z-index november 2023

Potential total cost per year

Total cost

2,842,620.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Zie overige indicaties op de scan, ook lopende studies CNS kanker
References AdisInsight

Other information

There is currently no futher information available.