Extended indication Wegovy is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weig
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Registration phase Registered

Product

Active substance Semaglutide
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Other metabolism and Endocrinology
Extended indication Wegovy is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weight management in adolescents ages 12 years and above with obesity and body weight above 60 kg. Treatment with Wegovy should be discontinued and re-evaluated if adolescent patients have not reduced their BMI by at least 5% after 12 weeks on the 2.4 mg or maximum tolerated dose.
Proprietary name Wegovy
Manufacturer Novo Nordisk
Mechanism of action GLP-1 receptor agonist
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date September 2022
Expected Registration June 2023
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP opinie 30 maart 2023

Therapeutic value

Current treatment options Leefstijl interventie, als geneesmiddel is ook liraglutide kortgeleden geregistreerd.
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Substantiation Patiënten met obesitas (BMI ≥30kg/m2) of overgewicht (BMI ≥27kg/m2) met tenminste één co morbiditeit met betrekking tot gewicht komen in aanmerking. De behandelrichtlijn van Partnerschap Obesitas Nederland adviseert om mensen met overgewicht en obesitas te behandelen met een gecombineerde leefstijl interventie. Alleen bij bepaalde subgroepen kan aanvullende medicatie overwogen worden. Semaglutide wordt als meer potent beschouwd dan liraglutide en heeft een wekelijkse in plaats van een dagelijkse toediening. Echter gaat liraglutide binnenkort uit patent en zal hierdoor goedkoper worden. Er komen veel duale triple agnosten met bijzondere combinaties zoals E2 glucagon aan die een grotere gewichtsreductie laten zien. Er zal dus meer concurrentie ontstaan onder deze geneesmiddelen.
Duration of treatment Average 68 week / weeks
Frequency of administration 1 times a week
Dosage per administration 2,4 mg
References Weghuber et al 2022 NEJM
Additional remarks In combinatie met leefstijl interventie. De behandelduur was de maximale behandelduur in de studie.

Expected patient volume per year

References Nederlands Jeugdinstituut. Cijfers over overgewicht. 2022;
Additional remarks Het percentage kinderen en jongeren van 4 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar met ernstig overgewicht is opnieuw toegenomen. Onder jongeren van 12 tot 16 jaar is er een stijging van 1,9% in 2019 naar 2,3% in 2020 en 2,9% in 2021. Wat ernstig overgewicht bij jongeren van 16 tot 20 jaar betreft, is er na een daling in 2019 - 2020 van 3% naar 2,5% in 2021 sprake van een stijging. De verwachting is dat semaglutide ook in adolescenten ingezet kan gaan worden indien leefstijlinterventies niet werken.

Expected cost per patient per year

Cost < 1,400.00
References Medicijnkosten.nl
Additional remarks Voor Ozempic: 13 pennen semaglutide (4 toedieningen van 0,5mg) kosten in totaal €1.433,53. De prijs voor een pen met hogere dosis is gelijk. Kosten mogelijk vergelijkbaar voor orale tabletten.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.