Uitgebreide indicatie For weight management in people with obesity or who are overweight and have other related conditions.
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde voor een subgroep
Totale kosten 3.150.000,00
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Semaglutide
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Stofwisseling en Endocrinologie, overig
Uitgebreide indicatie For weight management in people with obesity or who are overweight and have other related conditions.
Merknaam Wegovy
Fabrikant Novo Nordisk
Werkingsmechanisme GLP-1 receptoragonist
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Semaglutide is an analogue of the human glucagon-like peptide-1 (GLP-1) hormone. It induces weight loss by reducing hunger, increasing feelings of fullness and thereby helping people eat less and reduce their calorie intake.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum December 2020
Verwachte registratie Januari 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen De fabrikant verwacht registratie in februari 2022. Positieve CHMP opinie ontvangen in november 2021.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Liraglutide/Saxenda, bariatrische ingreep.
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde voor een subgroep

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Patiënten met obesitas (BMI ≥30kg/m2) of overgewicht (BMI ≥27kg/m2) met tenminste één co morbiditeit met betrekking tot gewicht komen in aanmerking. De behandelrichtlijn van Partnerschap Obesitas Nederland adviseert om mensen met overgewicht en obesitas te behandelen met een gecombineerde leefstijl interventie. Alleen bij bepaalde subgroepen kan aanvullende medicatie overwogen worden. Semaglutide wordt als meer potent beschouwd dan liraglutide en heeft een wekelijkse in plaats van een dagelijkse toediening. Echter gaat liraglutide binnenkort uit patent en zal hierdoor goedkoper worden. Er komen veel duale triple agnosten met bijzondere combinaties zoals E2 glucagon aan die een grotere gewichtsreductie laten zien. Er zal dus meer concurrentie ontstaan onder deze geneesmiddelen.
Toedieningsfrequentie 1 maal per week
Dosis per toediening Onderhoudsdosis 2,4 mg per week
Bronnen STEP phase 3a

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

2.000 - 2.500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen RIVM GLI factsheet peildatum: 31 maart 2021 (1); Dika rapportage (2);
Aanvullende opmerkingen De behandelrichtlijn van Partnerschap Obesitas Nederland adviseert om mensen met overgewicht en obesitas te behandelen met een gecombineerde leefstijl interventie. Alleen bij bepaalde subgroepen kan aanvullende medicatie overwogen worden. Er zijn in Nederland tot nu toe 17.890 deelnemers van de GLI (1). Patiënten met obesitas (BMI ≥30kg/m2) of overgewicht (BMI ≥27kg/m2) met tenminste één co morbiditeit met betrekking tot gewicht komen in aanmerking. De gemiddelde BMI van mensen met DM2 in Nederland is waarschijnlijk rond de 30 tot 31, de meerderheid zal dan in aanmerking komen voor een GLP-1ra als we het alleen over gewicht hebben. Er worden per jaar ongeveer 10.000-12.000 bariatrisch chirurgische behandelingen verricht. Tussen januari 2015 en oktober 2018 hebben in totaal 6.199 patiënten een gastric bypass en 1.385 patiënten een sleeve gastrectomy ondergaan die preoperatief ook T2DM als co-morbiditeit hadden(2). Dit is ongeveer 7.500 in 3,5 jaar, dus ongeveer 2.000 - 2.500 per jaar.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 1.400,00
Bronnen Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen Voor Ozempic: 13 pennen semaglutide (4 toedieningen van 0,5mg) kosten in totaal €1.433,53. De prijs voor een pen met hogere dosis is gelijk. Kosten mogelijk vergelijkbaar voor orale tabletten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.150.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Peripheral arterial disorders
Bronnen Adis insight;
Aanvullende opmerkingen Lopende fase 3 studie.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.