Extended indication For weight management in people with obesity or who are overweight and have other related conditions.
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Total cost 3,150,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Semaglutide
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other metabolism and Endocrinology
Extended indication For weight management in people with obesity or who are overweight and have other related conditions.
Proprietary name Wegovy
Manufacturer Novo Nordisk
Mechanism of action GLP-1 receptor agonist
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Semaglutide is an analogue of the human glucagon-like peptide-1 (GLP-1) hormone. It induces weight loss by reducing hunger, increasing feelings of fullness and thereby helping people eat less and reduce their calorie intake.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date December 2020
Expected Registration January 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional remarks De fabrikant verwacht registratie in februari 2022. Positieve CHMP opinie ontvangen in november 2021. Het Zorginstituut beoordeelt of semaglutide (Wegovy®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Start beoordeling dossier juli 2023. Publicatie advies is nog niet bekend.

Therapeutic value

Current treatment options Liraglutide/Saxenda, bariatrische ingreep.
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Substantiation Patiënten met obesitas (BMI ≥30kg/m2) of overgewicht (BMI ≥27kg/m2) met tenminste één co morbiditeit met betrekking tot gewicht komen in aanmerking. De behandelrichtlijn van Partnerschap Obesitas Nederland adviseert om mensen met overgewicht en obesitas te behandelen met een gecombineerde leefstijl interventie. Alleen bij bepaalde subgroepen kan aanvullende medicatie overwogen worden. Semaglutide wordt als meer potent beschouwd dan liraglutide en heeft een wekelijkse in plaats van een dagelijkse toediening. Echter gaat liraglutide binnenkort uit patent en zal hierdoor goedkoper worden. Er komen veel duale triple agnosten met bijzondere combinaties zoals E2 glucagon aan die een grotere gewichtsreductie laten zien. Er zal dus meer concurrentie ontstaan onder deze geneesmiddelen.
Frequency of administration 1 times a week
Dosage per administration Onderhoudsdosis 2,4 mg per week
References STEP phase 3a

Expected patient volume per year

Patient volume

2,000 - 2,500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References RIVM GLI factsheet peildatum: 31 maart 2021 (1); Dika rapportage (2);
Additional remarks De behandelrichtlijn van Partnerschap Obesitas Nederland adviseert om mensen met overgewicht en obesitas te behandelen met een gecombineerde leefstijl interventie. Alleen bij bepaalde subgroepen kan aanvullende medicatie overwogen worden. Er zijn in Nederland tot nu toe 17.890 deelnemers van de GLI (1). Patiënten met obesitas (BMI ≥30kg/m2) of overgewicht (BMI ≥27kg/m2) met tenminste één co morbiditeit met betrekking tot gewicht komen in aanmerking. De gemiddelde BMI van mensen met DM2 in Nederland is waarschijnlijk rond de 30 tot 31, de meerderheid zal dan in aanmerking komen voor een GLP-1ra als we het alleen over gewicht hebben. Er worden per jaar ongeveer 10.000-12.000 bariatrisch chirurgische behandelingen verricht. Tussen januari 2015 en oktober 2018 hebben in totaal 6.199 patiënten een gastric bypass en 1.385 patiënten een sleeve gastrectomy ondergaan die preoperatief ook T2DM als co-morbiditeit hadden(2). Dit is ongeveer 7.500 in 3,5 jaar, dus ongeveer 2.000 - 2.500 patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost 1,400.00
References Medicijnkosten.nl
Additional remarks Voor Ozempic: 13 pennen semaglutide (4 toedieningen van 0,5mg) kosten in totaal €1.433,53. De prijs voor een pen met hogere dosis is gelijk. Kosten mogelijk vergelijkbaar voor orale tabletten.

Potential total cost per year

Total cost

3,150,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Peripheral arterial disorders
References Adis insight;
Additional remarks Lopende fase 3 studie.

Other information

There is currently no futher information available.