Uitgebreide indicatie Treatment of extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC)
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 27.000.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Serplulimab
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Treatment of extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC)
Fabrikant Shanghai Henlius Biotech
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Maart 2023
Verwachte registratie April 2024
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Enkel chemotherapie
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Uit de fase 3 studie blijkt dat serplulimab de algehele overleving (OS) verlengt ten opzichte van enkel chemotherapie. Serplulimab is de eerste pdl-1 remmer die voor deze indicatie op de markt zal komen. De verwachting is dat de PASKWIL-criteria gehaald zullen worden.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 300 mg
Bronnen NCT05353257

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 700

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen IKNL, expert opinie
Aanvullende opmerkingen In 2020 werden er 1.157 diagnoses stadium 4 SCLC geregistreerd. Inschatting patiëntvolume is sterk afhankelijk van precieze indicatie. De inschatting is dat er uiteindelijk 500 tot 700 patiënten in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 30.000,00 - 60.000,00
Bronnen GIP-databank, Horizonscan
Aanvullende opmerkingen Gegeven de andere PD1 remmers binnen dit indicatiegebied is de verwachting dat de kosten €30.000 tot €60.000 per patiënt per jaar zullen bedragen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

27.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Fase 3: Oesophageal cancer Gastric cancer Colorectal cancer Cervical cancer
Bronnen Adis Insight, Clinicaltrials.gov

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.