Siponimod

Stofnaam
Siponimod
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Multiple sclerose
Uitgebreide indicatie
Siponimod is geindiceerd voor de behandeling van volwassenen met secundaire progressieve multiple sclerose.

1. Product

Fabrikant
Novartis
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Siponimod is een fingosine 1-fosfaatreceptor modulator. Siponimod bindt selectief aan twee van de vijf receptoren voor S1P (grijpt aan op de S1P 1 en S1P 5 receptoren). Door zich als functionele antagonist van de S1P-receptor-1 op de lymfocyten te gedragen, zorgt siponimod ervoor dat lymfocyten niet meer weg kunnen komen uit de lymfeknopen.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Datum indiening
Oktober 2018
Verwachte registratie
November 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Fingolimod en andere MS middelen.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Hersenstichting, Nationaal MS fonds.
Aanvullende opmerkingen
In Nederland komt MS voor bij ongeveer 1 op de 1000 inwoners. Nederland telt dus ongeveer 17.000 mensen met MS. Ongeveer 40% van alle mensen met MS heeft de Secundair Progressieve MS variant en 40% van de mensen met MS met RRMS (samen 13600 personen). Net als de andere middelen voor (RR)MS in deze horizonscan zal ook dit middel afhankelijk van de meerwaarde ten opzichte van de huidige behandelopties bij een wat kleiner of groter deel van deze totale patiëntenpopulatie worden ingezet.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee
Bronnen
clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
geen fase III studies voor andere indicaties dan in de horizonscan

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.