Sodium zirconium cyclosilicate

Werkzame stof
Sodium zirconium cyclosilicate
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Stofwisselingsziekten
Uitgebreide indicatie
Lokelma is geïndiceerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassen patiënten.

1. Product

Merknaam
Lokelma
Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Poeder Voor Oraal Gebruik
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Sodium zirconium cyclosilicate bindt kalium in het maagdarmkanaal en wisselt dit tegen waterstof en natrium. Risico als blijkt dat meer patiënten het gebruiken dan verwacht (naast patiënten met nierinsufficientie ook patiënten met hartfalen).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Januari 2016
Verwachte registratie
Maart 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP opinie februari 2017 maar de registratie is opgeschort door problemen op de productiefaciliteit. Na inspectie was er een nieuwe positieve opinie CHMP januari 2018. Nog niet vergoed in Nederland (mei 2019).

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
De behandeling van eerste keus is intraveneuze toediening van calciumgluconaat. Ook polystyreensulfonaten.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld 46 dag/dagen
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
5 g en 10 g
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Dosering en toedieningsfrequentie SPC en behandelduur gebaseerd op GIP data vergelijkende middelen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

6.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Max. patiëntvolume gebaseerd op vervanging van de polystyreensulfonaten (GIPDatabank). Van max. naar realistisch patiëntvolume: 80% verdringing.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
> 600
Aanvullende opmerkingen
Vermoedelijk vergelijkbaar met veltassa, dus €600 per patiënt per jaar. Echter, fabrikant geeft aan: "prijs moet nog worden bepaald maar zal bij chronisch gebruik (365 dagen/jaar) hoger liggen dan €600 per patiënt per jaar."

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.600.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.