Sotagliflozine

Werkzame stof
Sotagliflozine
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
Zynquista is indicated as an adjunct to insulin therapy to improve glycaemic control in adults with type 1 diabetes mellitus with a Body Mass Index (BMI) ≥ 27 kg/m2, who have failed to achieve adequate glycaemic control despite optimal insulin therapy.

1. Product

Merknaam
Zynquista
Fabrikant
Lexicon
Werkingsmechanisme
SGLT-remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet + kauwtablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Combinatie van Sodium-glucose transport protein 1 en 2 (SGLT-1/SGLT-2) remmers; dit zorgt voor verlaging van de glucoseopname en verhoogt uitscheiding via de urine. Dit heeft als gevolg dat de bloedsuikerspiegel verlaagt.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Maart 2018
Verwachte registratie
April 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie februari 2019. Geregistreerd in april 2019. EUnetHTA heeft een beoordeling afgerond voor deze indicatie op 7 juni 2019 (PTJA04).

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Insuline
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Het profiel van sotagliflozin is iets gunstiger, iets meer potentie dan dat van dapagliflozin. De andere kant is dat sotagliflozin (nog) niet is geregistreerd voor type 2.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1.000 - 4.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank; GLP-1-agonisten bij diabetes mellitus type 2, ZIN 2016; Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2017
Aanvullende opmerkingen
Totaal aantal gebruikers van diabetesmiddelen in 2016 was 814.714. 10% hiervan heeft diabetes type 1 dus het aantal patiënten in Nederland bedraagt ongeveer 80.000. Als we schatten dat er 80.000 patiënten met type 1 zijn, waarvan er 20.000 een BMI boven 27 hebben dan zou het toch om enkele duizenden patiënten kunnen gaan.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
537
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Vergelijkbare prijs met SGLT-2 remmers, dapagliflozine.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.342.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Diabetes type 2; Heart failure.
Bronnen
NCT03521934
Aanvullende opmerkingen
Bij de SGLT2-remmers is de verwachting dat dit geneesmiddel breder zal worden ingezet dan alleen bij chronische nierschade, dit gezien de nieuwe inzichten over de therapeutische waarde. De verwachting is dat het gebruik van SGLT2-remmers bij de huidige indicaties flink toe zal gaan nemen (verwachting: een stijging naar ruim 100.000 patiënten bij diabetes mellitus 2 op een relatief korte termijn). Ook is de verwachting dat het gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus breed zal worden ingezet (verwachting: mogelijk gaat dat om zo’n 250.000 -500.000 patiënten).

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.