Uitgebreide indicatie Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Moderate Renal Impairment Who Have Inadequate Glycemic Co
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Sotagliflozine
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Moderate Renal Impairment Who Have Inadequate Glycemic Control.
Merknaam Zynquista
Fabrikant Lexicon
Werkingsmechanisme SGLT-remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet + kauwtablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Combinatie van Sodium-glucose transport protein 1 en 2 (SGLT-1/SGLT-2) remmers; dit zorgt voor verlaging van de glucoseopname en verhoogt uitscheiding via de urine. Dit heeft als gevolg dat de bloedsuikerspiegel verlaagt.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2021
Verwachte registratie 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Datum indiening en verwachte registratie op basis van actual primary completion date fase 3 studie in april 2019.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Andere SGLT2-remmers, bijvoorbeeld dapagliflozine en empagliflozine.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er wordt verwacht dat sotagliflozine mogelijk potenter is dan andere SGLT2-remmers. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er vaker voor dit geneesmiddel gekozen zal worden. Aangezien canagliflozine ook iets potenter is, maar nauwelijks gebruikt wordt.
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 400 mg
Bronnen NCT03242252   

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen Stichting farmaceutische ken getallen.
Aanvullende opmerkingen De afgelopen jaren is er een sterke groei van SGLT-2 remmer gebruik. In 2018 maakten 19.000 diabetes patiënten gebruik van SGLT-2 remmers. Er wordt verwacht dat er substitutie plaats zal vinden onder de SGLT-2 remmers. Dit zullen echter geen grote aantallen zijn.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 537,00
Bronnen Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen Vergelijkbare prijs met SGLT-2 remmers dapagliflozine.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Hartfalen
Bronnen clinicaltrials.gov

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.