Extended indication

for the treatment of non-small cell lung cancer in patients with a specific mutation, G12C, in the K

Therapeutic value

Possible added value

Registration phase

Positive CHMP opinion

Product

Active substance

Sotorasib

Domain

Oncology and Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Lung cancer

Extended indication

for the treatment of non-small cell lung cancer in patients with a specific mutation, G12C, in the KRAS protein.

Proprietary name

Lumykras

Manufacturer

Amgen

Mechanism of action

Other, see general comments

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Tablet

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
Sotorasib is een doelgerichte therapie (targeted therapy) die selectief en irreversibel bindt aan het gemuteerde KRAS G12C eiwit. Hierdoor gaat het KRAS G12C eiwit op slot in zijn inactieve vorm, wat vervolgens de groei en overleving van kankercellen remt zonder invloed op de signalering door niet gemuteerd (wild-type) KRAS eiwit.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

January 2021

Expected Registration

January 2022

Orphan drug

No

Registration phase

Positive CHMP opinion

Additional comments
Positieve CHMP opinie ontvangen voor conditional marketing authorization in november 2021.

Therapeutic value

Current treatment options

Op dit moment zijn er geen Targeted Therapies voor patiënten met KRAS G12C gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. Huidige behandelopties in de tweede lijn voor patiënten met eerder behandelde KRAS-G12C gemuteerde lokaal gevorderd of uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom zijn voornamelijk docetaxel monotherapie en platinum doublet chemotherapie (al dan niet gevolgd door pemetrexed), en immunotherapie (pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab).

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Registratie op basis van fase 1-2 studie maar fase 3 is in aantocht. Er wordt een therapeutische meerwaarde verwacht.

Duration of treatment

Median 5.5 month / months

Frequency of administration

1 times a day

References
NCT03600883; NCT04303780.; Skoulidis F, et al. N Engl J Med. 2021;384:2371-81.
Additional comments
De mediane behandelduur in de fase 2 studie was 5,5 maanden (range; 0,2 tot 17,8). 
De mediane responsduur was 11,1 maanden (95% CI, 6,9 tot kan nog niet worden bepaald).  De studie is  nog gaande.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 270

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018;  Kuijpers et al. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2018;162:D1607;  The AACR Project GENIE Consortium. AACR Project GENIE: powering precision medicine through an international consortium.; Cancer Discovery. 2017;7(8):818-831., expertopinie, uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf.
Additional comments
"In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.200 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (675). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.400 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (ongeveer 5.700). 
Rekening houdend met de prevalentie van de specifieke KRAS G12C mutatie (gemiddeld 11% bij NSCLC) dan resteren er ongeveer 630 patiënten. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met patiënten die reeds deelnemen aan een klinische studie of het percentage patiënt dat wordt getest. Van deze patiënten zal maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat neer op zo'n 530 patiënten.  Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Na de eerstelijns behandeling komt maximaal 50% nog in aanmerking voor een 2e lijnsbehandeling (<270 patiënten)."

Expected cost per patient per year

Additional comments
De prijs van sotorasib in Amerika is circa $17,900 per patiënt per maand 
(zie https://www.biospace.com/article/amgen-wins-approval-for-nsclc-with-specific-kras-mutation-the-first-approved-for-this-indication/ (website geraadpleegd op 21 juli 2021)).
Prijs in Nederland is nog niet bekend.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.