Extended indication

LUMYKRAS is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met gevorderde niet-kle

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

12,442,500.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Sotorasib

Domain

Oncology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Lung cancer

Extended indication

LUMYKRAS is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met gevorderde niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer, NSCLC) met een KRAS G12C-mutatie die progressie vertoonden na minimaal één eerdere lijn van systemische therapie

Proprietary name

Lumykras

Manufacturer

Amgen

Mechanism of action

Other, see general comments

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Tablet

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional remarks
Sotorasib is een doelgerichte therapie (targeted therapy) die selectief en irreversibel bindt aan het gemuteerde KRAS G12C eiwit. Hierdoor gaat het KRAS G12C eiwit op slot in zijn inactieve vorm, wat vervolgens de groei en overleving van kankercellen remt zonder invloed op de signalering door niet gemuteerd (wild-type) KRAS eiwit.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

January 2021

Expected Registration

January 2022

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional remarks
Positieve CHMP opinie ontvangen voor conditional marketing authorization in november 2021. Op 6 januari 2022 is Lumykras (sotorasib) geregistreerd in Europa.

Therapeutic value

Current treatment options

Op dit moment zijn er geen Targeted Therapies voor patiënten met KRAS G12C gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. Huidige behandelopties in de tweede lijn voor patiënten met eerder behandelde KRAS-G12C gemuteerde lokaal gevorderd of uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom zijn voornamelijk docetaxel monotherapie en platinum doublet chemotherapie (al dan niet gevolgd door pemetrexed), en immunotherapie (pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab).

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Registratie op basis van fase 1-2 studie maar fase 3 is in aantocht. Er wordt een therapeutische meerwaarde verwacht.

Duration of treatment

Median 5.5 month / months

Frequency of administration

1 times a day

References
NCT03600883; NCT04303780.; Skoulidis F, et al. N Engl J Med. 2021;384:2371-81.
Additional remarks
De mediane behandelduur in de fase 2 studie was 5,5 maanden (range; 0,2 tot 17,8). 
De mediane responsduur was 11,1 maanden (95% CI, 6,9 tot kan nog niet worden bepaald). De studie is nog gaande.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 300

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR2018 (1); Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018 (2); Cajiao Garcia B, et al. Virchows Arch. 2021 (3); IKNL cijfers behandeling 2019 (4); Hensing TA et al, Lung Cancer. 2005;47:253—259 (5).
Additional remarks
In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.165 patiënten (1). Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (675). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.369 patiënten (2). Rekening houdend met de prevalentie van de specifieke KRAS G12C mutatie (gemiddeld 15,5% bij NSCLC)(3) dan resteren er ongeveer 1.142 patiënten. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met patiënten die reeds deelnemen aan een klinische studie of het percentage patiënt dat wordt getest. Van de patiënten zal 70% van de stadium IIIB/C en 55% van de stadium IV patiënten een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op zo'n 685 patiënten (4). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Na de eerstelijns behandeling komt maximaal 44% nog in aanmerking voor een 2e lijnsbehandeling, dit zal neerkomen op ongeveer 300 patiënten (5).

Expected cost per patient per year

Cost

41,475.00

References
Fabrikant
Additional remarks
De lijstprijs voor Lumykras (sotorasib) is €7.541 per patiënt per maand (referentie Z-index mei 2022).  
De mediane behandelduur in de fase 2 studie is 5,5 maand (range, 0,2 tot 17,8) (referentie: Skoulidis F, et al. N Engl J Med. 2021;384:2371-81). 
Dit betekent dat de verwachte kosten per patiënt ongeveer €41.475,50 bedragen.

Potential total cost per year

Total cost

12,442,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

No

References
Eventuele uitbreiding naar andere indicaties (anders dus dan die waarvoor nu reeds een positieve CHMP opinie is afgegeven) wordt niet voor 2026 verwacht in Europa.

Other information

There is currently no futher information available.