Uitgebreide indicatie Treat confirmed COVID-19 in adults and adolescents (aged 12 years and above and weighing at least 40
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Sotrovimab
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Virale infecties, overig
Uitgebreide indicatie Treat confirmed COVID-19 in adults and adolescents (aged 12 years and above and weighing at least 40kg) who do not require supplemental oxygen therapy and who are at risk of progressing to severe COVID-19.
Fabrikant GSK
Werkingsmechanisme Virusremmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Sotrovimab (also known as VIR-7831 and GSK4182136) is a monoclonal antibody with activity against SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. A monoclonal antibody is a type of protein that attaches to a specific structure (called an antigen). Sotrovimab is designed to attach to the spike protein of SARS-CoV-2, limiting the ability of the virus to enter the body’s cells.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Versnelde beoordeling
Indieningsdatum Mei 2021
Verwachte registratie Januari 2022
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Remdesivir
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Uit de resultaten van de interim-analyse bleek dat sotrovimab het risico op hospitalisatie voor meer dan 24 uur of overlijden met 85% verminderde ten opzichte van placebo: hospitalisatie voor meer dan 24 uur of overlijden kwam voor in 1% (3 out of 291) van de patiënten die sotrovimab ontvingen en 7% (21 van de 292) patiënten die placebo kregen. De potentie is er om het in te zetten als preventief middel bij patiënten die een suboptimale of afwezige respons hebben op vaccinatie ( ie ouderen/ immuun-gecompromitteerden).
Bronnen NCT04545060

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen Zie actuele informatie hierover bij het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.