Uitgebreide indicatie

Patients with Generalized pustular psoriasis (GPP) who experiencing acute moderate or severe disease

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Totale kosten

600.000,00

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof

Spesolimab

Domein

Chronische immuunziekten

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Huidziekten

Uitgebreide indicatie

Patients with Generalized pustular psoriasis (GPP) who experiencing acute moderate or severe disease flares.

Fabrikant

Boehringer Ingelheim

Werkingsmechanisme

Antilichaam-geneesmiddel conjugaat

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Oplossing

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Versnelde beoordeling

ATMP

Nee

Indieningsdatum

Oktober 2021

Verwachte registratie

Januari 2023

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
Generalized pustular psoriasis is an extremely rare type of psoriasis that can present in a variety of forms. Unlike the most general and common forms of psoriasis, Generalized pustular psoriasis  usually covers the entire body and with pus-filled blisters rather than plaques. Generalized pustular psoriasis can present at any age, but is rarer in young children. It can appear with or without previous psoriasis conditions or history, and can reoccur in periodic episodes.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Geen.

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Er is op dit moment geen goede behandeling voor deze indicatie. Dit betekent dat spesolimab mogelijk een grote therapeutische meerwaarde voor de patiënt zal hebben. De fase 3 studie loopt op dit moment nog.

Behandelduur

Mediaan 12 week/weken

Bronnen
NCT03782792
Aanvullende opmerkingen
De fabrikant geeft aan dat de behandelduur 12 weken betreft.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

30 - 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Mirza HA, Badri T, Kwan E. Generalized Pustular Psoriasis. [Updated 2020 Sep 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-.
Aanvullende opmerkingen
In Frankrijk wordt de prevalentie van Generalized pustular psoriasis geschat op 1,76 per miljoen inwoners. Voor Nederland zou dit neerkomen op ongeveer 30 patiënten. De fabrikant schat in dat in Nederland mogelijk 30-50 patiënten hiervoor in aanmerking kan komen maar dat maar 80% van de GPP patiënten kan te maken krijgen met GPP flares waarvoor Spesolimab een uitkomst kan bieden.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

> 15.000,00

Bronnen
Fabrikant

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

600.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

GPP maintenance (2024), Palmoplantar pustulosis (2028), Crohn's disease (2027)

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Een indicatie uitbreiding naar Palmoplantar pustulosis zal in 2028 mogelijk voor een groei in het patiëntvolume zorgen. Prevalentie 0.05% (=max 8.500 patiënten in Nederland) waarvan een deel lokaal of met conventionele systemische middelen kan worden behandeld.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.