Extended indication Cold agglutinin disease (CAD), ofwel Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) met koude antistoffen, b
Therapeutic value Possible added value
Total cost 4,262,500.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Sutimlimab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other chronic immune diseases
Extended indication Cold agglutinin disease (CAD), ofwel Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) met koude antistoffen, bij volwassen patiënten.
Proprietary name Enjaymo
Manufacturer Sanofi
Mechanism of action Complement inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise Centra aangesloten bij de AIHA werkgroep (academische centra + enkele top klinische ziekenhuizen); Amsterdam UMC (lokatie AMC) is aangewezen door de NFU als expertcentrum
Additional remarks Complement C1s remmer.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date October 2021
Expected Registration November 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP in september 2022.

Therapeutic value

Current treatment options Er bestaan momenteel geen geregistreerde behandelingen voor Cold Agglutinin Disease. Huidige behandelopties berusten op bloedtransfusie en algemene immuun suppressie: rituximab, prednison, plasmaferese et cetera.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De verwachting is dat sutimlimab door middel klassieke complement remming zal zorgen voor hogere Hb waarden van de patiënt en minder bloedtransfusies. De sub werkgroep AIHA van de benigne werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie consensus bereikt over de plaatsbepaling van sutimlimab wat betreft de beroepsgroep. De werkgroep vindt sutimlimab niet geschikt als 1e lijnsbehandeling en voor de meeste patiënten ook niet als 2e lijnsbehandeling gezien de nog beperkte ervaring en de noodzaak tot onderhoudsbehandeling.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 2 weeks
Dosage per administration Lichaamsgewicht <75 kg 6.5 g en lichaamsgewicht ≥75 kg 7.5 g
References 1. Röth A. et al. Sutimlimab in Cold Agglutinin Disease, N Engl J Med 2021; 384:1323-1334 (CARDINAL studie) 2. Röth A. et al. EHA 2021, Abstract S291, C1s-targeted inhibition of classical complement pathway by sutimlimab in cold agglutinin disease (cad): efficacy and safety results from the randomized, placebo (pbo)-controlled phase 3 cadenza study.
Additional remarks Sutimlimab behandeling wordt gestart met toedieningen op dag 1 en 7 en daarna eens in de twee weken een infuus.

Expected patient volume per year

Patient volume

25 - 30

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Hansen DL et al. Increasing Incidence and Prevalence of Acquired Hemolytic Anemias in Denmark, 1980-2016. Clin Epidemiol. 2020. (1); Sigbjørn Berentsenet al. Cold agglutinin disease revisited: a multinational, observational study of 232 patients. Blood 2020; 136 (4): 480–488. (2); Sigbjørn Berentsen; How I treat cold agglutinin disease. Blood 2021. (3); Expert opinie. (4);
Additional remarks In Denemarken is de prevalentie van CAD 1.04/100.000 personen. (1) De jaarincidentie was 0.18/100.000 personen. Omgerekend naar de situatie in Nederland zijn dit 181 personen en een incidentie van 31 personen per jaar betekenen. De daadwerkelijke prevalentie in Nederland is echter niet bekend door het ontbreken van een registratie. Het percentage van patiënten dat een behandeling nodig heeft is niet prospectief onderzocht. In de grootste serie van 232 patiënten kreeg 76% op enig moment een behandeling (2). Vaak was dit rituximab, met 60% response en bij de helft van deze patiënten herhaalde behandeling met rituximab. Een groot deel van de patiënten werd behandeld met immunochemotherapie, waarbij de respons 62%-78% was, en van relevantie: met een mediane responsduur van > 6 jaar. Dit betekent dat van alle Nederlandse patiënten met CAD (181) ongeveer 75% behandeld wordt op enig punt (135), daarvan zal ±40% niet uitkomen met rituximab (54) waarvan dan (geschat) 60% behandeld kan worden met immunochemotherapie (32), waarvan er 40% niet responderen (13). Verder kwamen dus 40% van de 54 patiënten (22 ) niet in aanmerking voor immunochemotherapie. Dan komen we op 13+ 22= 35 patiënten. Niet bij alle patiënten is anemie aanwezig. Uit retrospectieve data blijkt dat ongeveer 60-65% van de patiënten een klinisch relevante anemie heeft. (3) Wat ook uit deze studie bleek is dat de meerderheid van de patiënten vooral last heeft van de hemolytische anemie (waarvoor sutimlimab een goede optie is) en maar een deel (tot 30%) ook vooral van de acrocyanose (blauwe verkleuringen extremiteiten bij koude) waarbij sutimlimab niet werkt. Voor deze groep is behandeling gericht op de onderliggende beenmergaandoening (“cloon-directed”behandeling) nodig om beide symptomen te bestrijden. Vervolgens zullen dus van de eerder genoemde 35 patiënten er 30% behoren tot de groep met ernstige acrocyanose waarbij sutimlimab geen goede optie is dus die vallen dan weer af (35-10=25). Het is daarbij goed te noemen dat in het 1e jaar het aantal mogelijk wat hoger kan zijn doordat nu er een prevalente groep van refractaire patiënten is ontstaan die hiervoor in aanmerking komen. Zodra deze behandeld zijn is er alleen nog de instroom van nieuwe refractaire patiënten die gezien de lage incidentie van de ziekte dus laag zal zijn (< 5 patiënten per jaar) (4). Dit leidt tot de uiteindelijke inschatting van 25-30 patiënten die in aanmerking komen voor deze behandeling.

Expected cost per patient per year

Cost 155,000.00
References Fabrikant

Potential total cost per year

Total cost

4,262,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.