Extended indication

Treatment of moderate to severe chronic pain associated with OA of the hip or knee in adult patients

Therapeutic value

Possible added value

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

Tanezumab

Domain

Neurological disorders

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Pain

Extended indication

Treatment of moderate to severe chronic pain associated with OA of the hip or knee in adult patients for whom treatment with NSAIDs and/or any opioid is ineffective, not tolerated or inappropriate

Proprietary name

Raylumis

Manufacturer

Pfizer

Mechanism of action

Other

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Extramural (GVS)

Additional comments
Monoklonaal antilichaam gericht tegen Nerve Growth Factor (NGF).

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

March 2020

Expected Registration

June 2021

Orphan drug

No

Registration phase

Registration application pending

Additional comments
Fabrikant verwacht registratie in het tweede of derde kwartaal van 2021

Therapeutic value

Current treatment options

Huidige behandelopties volgens de WHO pijnladder: stap 1) paracetamol/NSAIDS, stap 2) in uitzonderlijke gevallen zwakke opioïden. Indien paracetamol/NSAIDs niet meer effectief zijn, volgen intra-articulaire corticosteroïd injecties voor een periode van maximaal een jaar. Patiënten die hier niet meer op reageren krijgen een heup- of knie-vervanging. In de toekomst ook fasinumab.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Als de huidige behandelopties (paracetamol, NSAIDS, opioïden, corticoïd injecties) gecontra-indiceerd of niet meer effectief zijn, dan volgt een knie of heup vervanging. Klinisch experts geven aan dat patiënten die nog niet in aanmerking komen voor een gewricht vervangende operatie vanwege het risico op een revisieoperatie nu geen behandelopties hebben en mogelijk in aanmerking komen voor een laatstelijnsbehandeling met tanezumab.

Duration of treatment

continuous

Frequency of administration

1 times every 8 weeks

Dosage per administration

2,5 mg

References
NCT02528188
Additional comments
De fase 3 studie (NCT02528188) heeft alle drie de co-primaire eindpunten behaald (juli 2018).
De behandelduur is afhankelijk van de effectiviteit/veiligheid ratio, op basis hiervan wordt besloten of de behandeling dient te worden gestopt.

Expected patient volume per year

References
Volksgezondheidenzorg.nl; NIVEL zorgregistraties eerste lijn
Additional comments
In 2016 werd naar schatting bij 54.900 mensen knieartrose gediagnostiseerd. De prevalentie in 2016 bedroeg 571.600 patiënten. Hoeveel hiervan pijnstillers gebruikt is niet bekend. Afhankelijk van de precieze indicatiestelling zal bij een deel hiervan tanezumab voorgeschreven worden. Brede toepassing verwacht. De verwachting is dat fasinumab en tanezumab de markt mogelijk zullen delen.

Expected cost per patient per year

Additional comments
Fabrikant geeft aan dat voor tanezumab nog geen indicatie voor de lijstprijs is. De prijsstelling zal niet voor het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar zijn. De prijs wordt (mede) vastgesteld op basis van de therapeutische waarde ten opzichte van andere beschikbare therapieën. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de prijzen van huidige beschikbare behandelopties.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Meerdere fase 2 studies naar Chronic Low Back Pain en Cancer Pain

References
Pfizer pipeline; clinicaltrials.gov

Other information

There is currently no futher information available.