Extended indication Treatment of moderate to severe chronic pain associated with OA of the hip or knee in adult patients
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Negative CHMP opinion

Product

Active substance Tanezumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Pain
Extended indication Treatment of moderate to severe chronic pain associated with OA of the hip or knee in adult patients for whom treatment with NSAIDs and/or any opioid is ineffective, not tolerated or inappropriate
Proprietary name Raylumis
Manufacturer Pfizer
Mechanism of action Other
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Monoklonaal antilichaam gericht tegen Nerve Growth Factor (NGF).

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date March 2020
Orphan drug No
Registration phase Negative CHMP opinion
Additional comments Negatieve CHMP-opinie in september 2021.

Therapeutic value

Current treatment options Huidige behandelopties volgens de WHO pijnladder: stap 1) paracetamol/NSAIDS, stap 2) in uitzonderlijke gevallen zwakke opioïden. Indien paracetamol/NSAIDs niet meer effectief zijn, volgen intra-articulaire corticosteroïd injecties voor een periode van maximaal een jaar. Patiënten die hier niet meer op reageren krijgen een heup- of knie-vervanging. In de toekomst ook fasinumab.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Als de huidige behandelopties (paracetamol, NSAIDS, opioïden, corticoïde injecties) gecontra-indiceerd of niet meer effectief zijn, dan volgt een knie of heup vervanging. Klinisch experts geven aan dat patiënten die nog niet in aanmerking komen voor een gewricht vervangende operatie vanwege het risico op een revisieoperatie nu geen behandelopties hebben en mogelijk in aanmerking komen voor een laatste lijnsbehandeling met tanezumab.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 8 weeks
Dosage per administration 2,5 mg
References NCT02528188
Additional comments De fase 3 studie (NCT02528188) heeft alle drie de co-primaire eindpunten behaald (juli 2018). De behandelduur is afhankelijk van de effectiviteit/veiligheid ratio, op basis hiervan wordt besloten of de behandeling dient te worden gestopt.

Expected patient volume per year

References Volksgezondheidenzorg.nl; NIVEL zorgregistraties eerste lijn
Additional comments In 2016 werd naar schatting bij 54.900 mensen knieartrose gediagnostiseerd. De prevalentie in 2016 bedroeg 571.600 patiënten. Hoeveel hiervan pijnstillers gebruikt is niet bekend. Afhankelijk van de precieze indicatiestelling zal bij een deel hiervan tanezumab voorgeschreven worden. Brede toepassing verwacht. De verwachting is dat fasinumab en tanezumab de markt mogelijk zullen delen.

Expected cost per patient per year

Additional comments Er wordt geen registratie voor deze indicatie verwacht. Fabrikant geeft aan dat voor tanezumab nog geen indicatie voor de lijstprijs is. De prijsstelling zal niet voor het vierde kwartaal van 2021 beschikbaar zijn. De prijs wordt (mede) vastgesteld op basis van de therapeutische waarde ten opzichte van andere beschikbare therapieën. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de prijzen van huidige beschikbare behandelopties.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Meerdere fase 2 studies naar Chronic Low Back Pain en Cancer Pain
References Pfizer pipeline; clinicaltrials.gov

Other information

There is currently no futher information available.