Uitgebreide indicatie Complicated Urinary Tract Infection (cUTI) or Acute Pyelonephritis (AP).
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Tebipenem
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie Complicated Urinary Tract Infection (cUTI) or Acute Pyelonephritis (AP).
Fabrikant Spero Therapeutics
Werkingsmechanisme Antibioticum
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Cell wall inhibitor.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Indieningsdatum op basis van primary completion datum fase 3 studie in mei 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Meropenem of ceftazidime/avibactam
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Op dit moment zijn er nog weinig resultaten uit de trials bekend. Het is echter een interessant geneesmiddel aangezien het een carbepenem betreft dat oraal gegeven gaat worden. De inzet van meropenem neemt toe in het ziekenhuis waardoor patiënten uitbehandeld raken.
Behandelduur Maximaal 10 dag/dagen
Toedieningsfrequentie 3 maal per dag
Dosis per toediening 600 mg
Bronnen NCT03788967
Aanvullende opmerkingen TBPM-PI-HBr 600 mg administered orally three times per day for 7 to 10 days.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen Nethmap 2017; Nivel; Inschatting Plazomicin;
Aanvullende opmerkingen Afgelopen jaren is het meropenem gebruik verviervoudigd, mede gedreven door ESBL infecties, met name urineweginfecties. Incidentie urineweginfecties is 40-60 per 1.000 volwassen inwoners. In de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt de incidentie van nierbekkenontsteking 30-40 per 1.000 personen per jaar.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen adisinsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.