Tenapanor

Werkzame stof
Tenapanor
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Hormonale aandoeningen
Uitgebreide indicatie
Hyperphosphatemia

1. Product

Fabrikant
Ardelyx
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Scrip pipeline watch 13 nov 2017: decreased potassium, well tolerated. "First-in-class inhibitor of gastrointestinal NHE3 sodium transporter reduces dietary sodium absorption".

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Fosfaatbinders zoals sevelameer, ferrioxidesaccharaat, lanthaancarbonaat, calciumacetaat/​magnesiumcarbonaat
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Bronnen
Farmacotherapeutisch kompas.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 11.832

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Aantal patiënten dat fosfaatbinders heeft gekregen in 2016 betreft 11.832.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
3.300
Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Vergoeding per gebruiker voor fosfaatbinders in 2016 betreft €3.292,39

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

39.045.600

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Ook in PhIII voor de indicatie: "Constipation Predominant Irritable Bowel Syndrome".
Bronnen
Scrip, clinicaltrials.gov.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.