Tepotinib

Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten
Registratiefase Klinische studies
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof

Tepotinib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Patients with locally advanced or metastatic Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) naïve in first-line or pretreated patients with no more than 2 lines of prior therapy.

Fabrikant

Merck/Pfizer

Werkingsmechanisme

Overig

Toedieningsweg

Oraal

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Proto oncogene protein c-Met inhibitor

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

2021

Verwachte registratie

2022

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Primary completion datum in december 2021.

Therapeutische waarde

Onderbouwing

De verwachting is dat tepotinib in de toekomst mogelijk de concurrentie met capmatinib aan zal gaan.

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

500 mg

Bronnen
NCT02864992
Aanvullende opmerkingen
Once daily in cycles of 21-day duration until disease progression, death, adverse event (AE).

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; R Heist. MET Exon 14 Skipping in Non-Small Cell Lung Cancer. Oncologist. 2016; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32642122/
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 7.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IIIb/IV. In 2018 registreerde IKNL 32 MET mutaties in de eerste lijn. Maar dit aantal is onvolledig omdat er nog niet standaard op MET getest werd, en er ook gevallen gediagnostiseerd kunnen worden in tweede lijn. MET exon 14 skipping ligt in de range van 1,5%-6% van alle NSCLC patiënten. Een recente Franse studie meldt 2.6% positieve uitslagen bij geteste patiënten met NSCLC-IV. Uitgaande van bovenstaande getallen is de verwachting dat er zo'n 200-300 patiënten in aanmerking zullen komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Liver cancer

Bronnen
adisinsght
Aanvullende opmerkingen
Fase 2 studie

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.