Extended indication Renal transplant, prevention of delayed graft function in recipients of a deceased older donor kidney
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Teprasiran
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other chronic immune diseases
Extended indication Renal transplant, prevention of delayed graft function in recipients of a deceased older donor kidney
Manufacturer Quark
Mechanism of action Small interfering RNA (siRNA)
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Teprasiran is een siRNA dat zich richt op de pro-apoptotische transcriptiefactor p53. Bij ischemie-reperfusie ontstaat een belangrijk deel van de schade via apoptotische mechanismen. Toediening van teprasiran leidt tot verminderde p53 gen expressie in renale proximale tubulus cellen in ischemie-reperfusie modellen. Novartis heeft de rechten voor de commercialisatie.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date 2021
Expected Registration 2022
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional comments Primary completion date van de ReGIFT studie is in juni 2019.

Therapeutic value

Current treatment options Verschillende immunosuppressiva (o.a. antilichamen zoals basiliximab en antithymocyte immunoglobulin, calcineurin inhibitors zoals ciclosporin of tacrolimus, azathioprine, mycophenolate mofetil en corticosteroïden zoals prednisolone of methylprednisolone).
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Naast preventie van acute nierschade rondom grote chirurgische ingrepen (bijvoorbeeld CABG) is teprasiran ook getest bij patiënten die een niertransplantatie ondergingen. Na de transplantatie van een nier van een overleden donor komt het regelmatig voor dat deze nier initieel niet functioneert, en de patiënt nog een aantal weken gedialyseerd moet worden, tot de nier is hersteld. Ischemie-reperfusie schade speelt in dit proces een grote rol. Bij transplantatie van nieren afkomstig van een donor die hersendood is maar nog wel hartactie heeft (braindead donor, DBD) komt “delayed graft function” (DGF) voor bij ongeveer 30% van de patiënten. Als het een donor zonder circulatie betreft (donor after cardiac death, DCD) dan kan dat percentage DGF wel oplopen tot 60%. Door toepassing van teprasiran lijkt de incidentie van DGF te dalen, de duur van de periode waarin DGF bestaat korter te worden en de nierfunctie 30 dagen na transplantatie beter te zijn. Ofschoon als deze uitkomstmaten hoopgevend zijn zou een aangetoonde toename van de 1-jaars transplantaatoverleving of een afname van het percentage nieren dat niet gaat functioneren (never functioning grafts) een grote stap vooruit zijn. Therapeutische meerwaarde wordt dan ook verwacht. Als de resultaten van de fase 2 studie met teprasiran worden bevestigd in een fase 3 studie, en ook de bovengenoemde uitkomsten laten zien, dan is het aannemelijk dat dit geneesmiddel door de transplantatiegemeenschap zal worden ingezet. Vermoedelijk zal dat alle nieren afkomstig van een overleden donor betreffen (zowel DBD als DCD nieren).
Duration of treatment one-off
Frequency of administration 1 times a day
References NCT02610296

Expected patient volume per year

Patient volume

300 - 400

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Nierstichting.nl; quarkpharma Jaarverslag NTS 2017
Additional comments In 2017 vonden er 425 niertransplantaties plaats met een nier van een overleden donor. Delayed graft function (DGF) komt voor bij 21%-35% van de gevallen. Voor Nederland zou dit dan bij 89-149 patiënten voorkomen. Echter, de optie om dit geneesmiddel alleen toe te dienen aan patiënten die een aangetoonde DGF hebben lijkt minder aannemelijk. Immers, toediening van teprasiran moet bij voorkeur geschieden in de eerste uren na reperfusie van de nier. Of een patiënt al of niet DGF heeft valt vaak pas na 12 of 24 uur na transplantatie vast te stellen.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Acute kidney injury, fase II
References clinicaltrials.gov; quarkpharma.com

Other information

There is currently no futher information available.