Ticagrelor

Werkzame stof
Ticagrelor
Domein
Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Overige medicatie hart-en vaatziekten
Uitgebreide indicatie
Prevention of thrombotic events (cardiovascular death, myocardial infarction or stroke) in patients with coronary artery disease (CAD) and Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM)

1. Product

Merknaam
Brilique
Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Filmomhulde Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
P2Y12-receptorantagonist.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
2019
Verwachte registratie
2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De THEMIS studie heeft de primaire eindpunten gehaald. Absolute risicoreductie is niet heel groot en 2 maal daagse dosering blijft lastig in verband met therapietrouw. De inschatting is echter dat de inzet van ticagrelor in de tweede lijn bij diabetes type 2 patiënten beperkt zal zijn vanwege alternatieve behandelopties.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
60 mg
Bronnen
NCT01991795; Fabrikant

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
De inschatting is dat de inzet van ticagrelor bij deze indicatie beperkt zal zijn en er dus geen groot patiëntvolume te verwachten is.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
827
Bronnen
Fabrikant; G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Z-index prijs (€ 1,13 per tablet). Bij de berekening is uitgegaan van 100% therapietrouw.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.