Ticagrelor

Werkzame stof
Ticagrelor
Domein
Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Overige medicatie hart-en vaatziekten
Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include, in co administration with acetylsalicylic acid (ASA), the prevention of atherothrombotic events in adult patients with coronary artery disease (CAD)and type 2 diabetes mellitus (T2DM) without a history of myocardial infarction who have undergone percutaneous coronary intervention (PCI).

1. Product

Merknaam
Brilique
Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Filmomhulde Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
P2Y12-receptorantagonist.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Augustus 2019
Verwachte registratie
November 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant geeft aan registratie in Q4 2020 te verwachten.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
clopidogrel/​acetylsalicylzuur
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De THEMIS studie heeft de primaire eindpunten gehaald. Absolute risicoreductie is niet heel groot en 2 maal daagse dosering blijft lastig in verband met therapietrouw. De inschatting is echter dat de inzet van ticagrelor in de tweede lijn bij diabetes type 2 patiënten beperkt zal zijn vanwege alternatieve behandelopties.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
60 mg
Bronnen
NCT01991795; Fabrikant

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
De inschatting is dat de inzet van ticagrelor bij deze indicatie beperkt zal zijn en er dus geen groot patiëntvolume te verwachten is.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
834
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Brilique kost €1,142 per tablet van 60/90 mg. Bij gebruik van een jaar komt dit neer op €834.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Acute ischaemic stroke or transient ischaemic attack; prevention of vaso-occlusive crises in paediatric patients with sickle cell disease
Bronnen
Pipeline AstraZeneca

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.