Uitgebreide indicatie Patients with Choroideremia aged 18 years and older
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Geen registratie verwacht

Product

Werkzame stof Timrepigene emparvovec
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Oogaandoeningen
Uitgebreide indicatie Patients with Choroideremia aged 18 years and older
Fabrikant Biogen
Werkingsmechanisme Gentherapie
Toedieningsweg Subretinaal
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Gene therapy vector made from adeno-associated virus (AAV) called AAV2-REP1.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Ja
Registratiefase Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen Gezien de tegenvallende studieresultaten wordt er geen registratie verwacht.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Op dit moment geen behandeling.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De fase1-2 studies lieten zien dat na 24 maanden ruim 90% van de patiënten zijn zicht behield in plaats van de verwachte achteruitgang. Bij patiënten die achteruit gaan kan verbetering worden gezien. In de fase 3 studie (STAR) werden de primaire en secundaire eindpunten niet bereikt (juli 2021).
Behandelduur eenmalig
Bronnen NCT02407678 (REGENERATE); NCT03507686 (GEMINI); NCT03584165 (SOLSTICE); NCT03496012 (STAR) https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-announces-topline-results-phase-3-gene-therapy-study

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 68

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen CBS; Bertelsen M, Jensen H, Bregnhøj JF, Rosenberg T. Prevalence of Generalized Retinal Dystrophy in Denmark. Ophthalmic Epidemiol. 2014 Aug;21(4):217-23. Puech B, Kostrubiec B, Hache JC, François P. Epidemiology and Prevalence of Hereditary Retinal Dystrophies in the Northern France. J Fr Ophtalmol. 1991;14(3):153-64.
Aanvullende opmerkingen De prevalentie wordt geschat op 0,5 op de 100.000. Dit zou voor Nederland betekenen dat er mogelijk 85 patiënten in aanmerking zullen komen voor deze behandeling. Hiervan zijn er, bij een gelijke distributie, 68 patiënten van 18 jaar of ouder. De aandoening wordt regelmatig verkeerd gediagnosticeerd, daarom is genetische bevestiging essentieel. Let wel; alleen de mannelijke patiënten zullen last krijgen van de aandoening, waardoor alleen de mannelijke patiënten in aanmerking zullen komen voor een behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen De kosten van deze behandeling zullen mogelijk in dezelfde lijn liggen als die van andere gentherapieën.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen adisinsght

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.