Tirbanibulin

Werkzame stof
Tirbanibulin
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Keratosis actinica

1. Product

Fabrikant
Almirall
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Cutaan
Toedieningsvorm
Zalf
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Tubulinepolymerizatie- en src-fosforylatieremmer

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
Maart 2020
Verwachte registratie
April 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Scrip: "AK003, AK004; achieved primary endpoint."

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
5-FU, Cryotherapie, imiquimod
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Uit studies blijkt de effectiviteit ten opzichte van placebo. Meerwaarde ten opzichte van huidige behandeling is nog onduidelijk. Efudix werkt goed en is goedkoop.
Behandelduur
Gemiddeld 5 dag/dagen
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Bronnen
NCT03285490, NCT03285477. NVDV richtlijn, update richtlijn actinische keratosen 2017. Fabrikant.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 50.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Richtlijn, Actinische keratose; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
De prevalentie actinische keratosen in Nederland betreft 50% van de mannen die 70 jaar of ouder zijn, en 30% van de vrouwen die 70 jaar of ouder zijn (resp. 471.360 en 360.390). De incidentie van actinische keratosen in Nederland is in het CFH-rapport van Metvix® uit 2005 geschat op circa 112.500 patiënten per jaar. Gezien er veel behandelopties zijn zal het aantal patiënten dat in aanmerking komt afhankelijk zijn van de meerwaarde ten opzichte van deze behandelopties. De werkgroep verwacht dat het met name de concurrentie met Efudix zal moeten aangaan. Efidex werd in 2017 gebruikt door 50.374 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30
Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Voor Efidex werd in 2017 €31,08 per patiënt vergoed.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Aanvullende opmerkingen
Geen andere fase III studies.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.