Extended indication

Uitbreiding van de indicatie: voor gewichtsbeheersing bij volwassenen met obesitas of overgewicht me

Therapeutic value

Possible equal value

Total cost

10,953,540.00

Registration phase

Registered and reimbursed

Product

Active substance

Tirzepatide

Domain

Metabolism and Endocrinology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Other metabolism and Endocrinology

Extended indication

Uitbreiding van de indicatie: voor gewichtsbeheersing bij volwassenen met obesitas of overgewicht met gewicht gerelateerde co morbide aandoeningen.

Proprietary name

Mounjaro

Manufacturer

Eli Lilly

Portfolio holder

Eli Lilly

Mechanism of action

Other, see general comments

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Extramural (GVS)

Additional remarks
Gecombineerde GIP/GLP-1 agonist. Tirzepatide is één enkel molecuul.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

No

Submission date

March 2023

Expected Registration

January 2024

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered and reimbursed

Additional remarks
Positieve CHMP-opinie november 2023. Registratie per 11 december 2023

Therapeutic value

Current treatment options

Semaglutide

Therapeutic value

Possible equal value

Substantiation

Er zijn inmiddels een aantal studies gepubliceerd dan wel gerapporteerd. Er wordt een fors gewichtsverlies tot ruim 20% waargenomen. Tirzepatide zal de concurrentiestrijd met semaglutide aangaan. Het is nog niet bekend of een van de middelen de voorkeur zal krijgen. Met semaglutide is op dit moment nog meer ervaring, maar tirzepatide is mogelijk iets effectiever.

Duration of treatment

continuous

Frequency of administration

1 times a week

Dosage per administration

5 - 15mg

References
SURMOUNT-1 (NCT04184622)

Expected patient volume per year

Patient volume

2,000 - 2,500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
RIVM GLI factsheet peildatum: 31 maart 2021 (1); Dika rapportage (2);
Additional remarks
De behandelrichtlijn van Partnerschap Obesitas Nederland adviseert om mensen met overgewicht en obesitas te behandelen met een gecombineerde leefstijl interventie. Alleen bij bepaalde subgroepen kan aanvullende medicatie overwogen worden. Er zijn in Nederland tot nu toe 17.890 deelnemers van de GLI (1). Patiënten met obesitas (BMI ≥30kg/m2) of overgewicht (BMI ≥27kg/m2) met tenminste één co morbiditeit met betrekking tot gewicht komen in aanmerking. De gemiddelde BMI van mensen met DM2 in Nederland is waarschijnlijk rond de 30 tot 31, de meerderheid zal dan in aanmerking komen voor een GLP-1ra als we het alleen over gewicht hebben. Er worden per jaar ongeveer 10.000 tot 12.000 bariatrisch chirurgische behandelingen verricht. Tussen januari 2015 en oktober 2018 hebben in totaal 6.199 patiënten een gastric bypass en 1.385 patiënten een sleeve gastrectomy ondergaan die preoperatief ook T2DM als co-morbiditeit hadden(2). Dit is ongeveer 7.500 in 3,5 jaar, dus ongeveer 2.000 tot 2.500 patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost

4,868.24

References
fabrikant
Additional remarks
De huidige prijs in de Z-index (Nov 2023) voor de verschillende sterktes van tirzepatide is €93,62 exclusief btw per week. (flat price). De prijs bij launch is nog niet bekend.

Potential total cost per year

Total cost

10,953,540.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.