Extended indication Behandeling van volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom
Therapeutic value Possible added value
Total cost 50,400,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Tisagenlecleucel-T
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Stem cell transplants
Extended indication Behandeling van volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie.
Proprietary name Kymriah
Manufacturer Novartis
Mechanism of action CAR-T therapy
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments CAR-T therapie is een nieuwe cellulaire therapie waarbij de T-cellen van de patiënt genetisch worden gemodificeerd. De gemodificeerde CAR-T cellen prolifereren, herkennen de kankercellen beter en elimineren de kankercellen vervolgens. Alleen in centra die goedgekeurd zijn voor het toedienen van CAR-T cellen en een vergunning hebben van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor deze specifieke vector (op dit moment voor tisagenlecleucel alleen het AMC in Amsterdam).

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Particularity New medicine with Priority Medicines (PRIME)
Submission date December 2017
Expected Registration August 2018
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional comments Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), PRIME. Positieve CHMP-opinie in juli 2018. Geregistreerd in augustus 2018. Lopende sluisprocedure voor de indicatie DLBCL. In maart 2019 heeft het Zorginstituut de minister geadviseerd om tisagenlecleucel voor deze indicatie niet op te nemen in het basispakket, omdat het onzeker is of het middel ten minste even effectief is als de standaardbehandeling.

Therapeutic value

Current treatment options Allogene stamceltransplantatie (als patiënt een remissie bereikt); blinatumomab; inotuzumab ozogamycin.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Rapport IKNL: Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) in Nederland, 2014
Duration of treatment Average 1 day / days
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 3x10^6 cellen/kg
References ASCO and EHA 2017 (abstracts); NCT02435849
Additional comments Eénmalige infusie van 3x10^6 CTL019 cellen/kg. Bij recidief na eerdere respons kan eventueel een tweede toediening worden gegeven. Het gaat om zwaar voorbehandelde patiënten waarvoor in het algemeen geen goede therapeutische opties meer zijn. De therapie is zeer effectief (hoog percentage complete remissies), waarbij een deel van de patiënten een langdurige complete remissie kan hebben. Een deel van de patiënten krijgt een recidief, bv door verlies van het CD19 antigeen waartegen de CAR T cellen zijn gericht. De behandeling gaat wel gepaard met soms ernstige toxiciteit (cytokine release syndroom, neurotoxiciteit). Mediane behandelduur in de ELIANA trial is nog niet bereikt.

Expected patient volume per year

Patient volume

70 - 245

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Fabrikant; expertopinie
Additional comments Er zijn ongeveer 500 recidive DLBCL patiënten per jaar in Nederland. 250 patiënten komen in aanmerking voor een transplantatie (ASCT) waarvan 50% de transplantatie haalt. Er blijven dus 125 patiënten over die kandidaat zijn voor CAR-T daarbij komen nog 60 patiënten die niet genezen na een ASCT. Van de 250 patiënten die niet in aanmerking komen voor een ASCT krijgt ongeveer 80% een tweedelijnstherapie Uiteindelijk zal er uit de groep die niet in aanmerking komt voor ASCT ongeveer 25% (60 patiënten) in aanmerking komen voor een behandeling met CAR-T. In totaal komt dit dus neer op 125+60+60 = 245 per jaar. Van dit aantal zullen nog patiënten afvallen vanwege een slecht conditie, te snel beloop van de ziekte, etc. Kymriah zal binnen deze groep patiënten de concurrentie aan moeten gaan met Yescarta. Novartis geeft aan dat ze een patiëntenaantal van 70-100 verwacht.

Expected cost per patient per year

Cost 320,000.00
References Fabrikant; Pakketadvies sluisgeneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah®) voor de behandeling van B-cel acute lymfatische leukemie (B-cel ALL) bij kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar, ZIN 2019.
Additional comments De lijstprijs is €320.000. Lopende sluisprocedure voor de indicaties DLBCL.

Potential total cost per year

Total cost

50,400,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Multiple Myeloma, Non-Hodgkin, adult r/r ALL en adult r/r CLL.
References Fabrikant
Additional comments Studies zijn in vroege fase en resultaten nog te prematuur.

Other information

There is currently no futher information available.