Tisagenlecleucel-T

Active substance
Tisagenlecleucel-T
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
New medicine (specialité)
Main indication
Stem cell transplants
Extended indication
Behandeling van volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie.

1. Product

Proprietary name
Kymriah
Manufacturer
Novartis
Mechanism of action
CAR-T therapy
Route of administration
Intravenous
Therapeutical formulation
Intravenous drip
Budgetting framework
Intermural (MSZ)
Additional comments
CAR-T therapie is een nieuwe cellulaire therapie waarbij de T-cellen van de patiënt genetisch worden gemodificeerd. De gemodificeerde CAR-T cellen prolifereren, herkennen de kankercellen beter en elimineren de kankercellen vervolgens. Alleen in centra die goedgekeurd zijn voor het toedienen van CAR-T cellen en een vergunning hebben van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor deze specifieke vector (op dit moment voor tisagenlecleucel alleen het AMC in Amsterdam).

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Accelerated assessment
Particularity
New medicine with Priority Medicines (PRIME)
Submission date
December 2017
Expected Registration
August 2018
Orphan drug
Yes
Registration phase
Registered and not reimbursed
Additional comments
Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP. Positieve CHMP-opinie in juli 2018. Geregistreerd in augustus 2018. Lopende sluisprocedure voor de indicatie DLBCL. In maart 2019 heeft het Zorginstituut de minister geadviseerd om tisagenlecleucel voor deze indicatie niet op te nemen in het basispakket, omdat het onzeker is of het middel ten minste even effectief is als de standaardbehandeling.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Allogene stamceltransplantatie (als patiënt een remissie bereikt); blinatumomab; inotuzumab ozogamycin.
Therapeutic value
No judgement
Substantiation
Rapport IKNL: Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) in Nederland, 2014
Duration of treatment
Average 1 day / days
Frequency of administration
1 times a day
Dosage per administration
3x10^6 cellen/kg
References
ASCO and EHA 2017 (abstracts); NCT02435849
Additional comments
Eénmalige infusie van 3x10^6 CTL019 cellen/kg. Bij recidief na eerdere respons kan eventueel een tweede toediening worden gegeven. Het gaat om zwaar over behandelde patiënten waarvoor in het algemeen geen goede therapeutische opties meer zijn.

4. Expected patient volume per year

Patient volume

70 - 245

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Fabrikant; expertopinie
Additional comments
Er zijn ongeveer 500 recidive DLBCL patiënten per jaar in Nederland. 250 patiënten komen in aanmerking voor een transplantatie (ASCT) waarvan 50% de transplantatie haalt. Er blijven dus 125 patiënten over die kandidaat zijn voor CAR-T daarbij komen nog 60 patiënten die niet genezen na een ASCT. Van de 250 patiënten die niet in aanmerking komen voor een ASCT krijgt ongeveer 80% een tweedelijnstherapie Uiteindelijk zal er uit de groep die niet in aanmerking komt voor ASCT ongeveer 25% (60 patiënten) in aanmerking komen voor een behandeling met CAR-T. In totaal komt dit dus neer op 125+60+60 = 245 per jaar. Van dit aantal zullen nog patiënten afvallen vanwege een slecht conditie, te snel beloop van de ziekte, et cetera Kymriah zal binnen deze groep patiënten de concurrentie aan moeten gaan met Yescarta. Novartis geeft aan dat ze een patiëntenaantal van 70-100 verwacht.

5. Expected cost per patient per year

Cost
320,000
References
Fabrikant; Pakketadvies sluisgeneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah®) voor de behandeling van B-cel acute lymfatische leukemie (B-cel ALL) bij kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar, ZIN 2019.
Additional comments
De lijstprijs is €320.000. Lopende sluisprocedure voor de indicaties DLBCL.

6. Potential total cost per year

Total cost

50,400,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
No

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
Multiple Myeloma, Non-Hodgkin, adult r/r ALL en adult r/r CLL.
References
Fabrikant
Additional comments
Studies zijn in vroege fase en resultaten nog te prematuur.

9. Other information

There is currently no futher information available.