Extended indication 1L recurrent/metastatic nasopharyngeal cancer (NPC).
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Tislelizumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Head and neck cancer
Extended indication 1L recurrent/metastatic nasopharyngeal cancer (NPC).
Manufacturer BeiGene
Portfolio holder BeiGene
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Injection / infusion solution
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks De fabrikant geeft aan dat de precieze indicatie nog onbekend is.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date 2024
Expected Registration 2025
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De data lijken tot nu toe positief. De PFS was consistent met de interim data analyse en liet een significante verbetering zien voor de tislelizumab + chemotherapie groep versus placebo + chemotherapie (mediane PFS, 9,6 versus 7,4 maanden; hazard ratio [HR], 0,50; 95% CI, 0,37, 0,68). Mediane PFS2 en overall survival werden niet gehaald voor de tislelizumab + chemotherapie arm en waren 13,9 maanden en 23 maanden voor de placebo + chemotherapie arm. De HR was 0,38 (95% CI, 0,25, 0,58) for PFS2 en 0,60 (95% CI, 0.35, 1.01) voor overall survival.
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 200mg
References Zhang et al 2022
Additional remarks Betreft klinische studie RATIONALE-309. Dit geneesmiddel is de sluis geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen met uitzondering van de toepassing als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met niet-resectabel, lokaal gevorderd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm na eerdere platina-bevattende chemotherapie.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 21

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR2021 (1);
Additional remarks De incidentie van Nasofarynxkanker in Nederland in 2021 betrof 63 patiënten, waarbij bij 21 patiënten sprake is van stadium 4 bij diagnose (1). Echter niet alle patiënten met stadium 4 zullen in aanmerking komen voor behandeling met immuuntherapie.

Expected cost per patient per year

References Cost-effectiveness analysis of tislelizumab, nivolumab and docetaxel as second- and third-line for advanced or metastatic non-small cell lung cancer in China. Front Pharmacol. 2022 Aug 25.
Additional remarks De prijs in Nederland is nog niet bekend. In een kosteneffectiviteit studie bij longkanker lijkt de prijs per patiënt wel lager uit te vallen dan bij bijvoorbeeld de PD-L1 remmer nivolumab.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Verschillende klinische studies lopen binnen long kanker en gastro-intestinale tumortypes.

Other information

There is currently no futher information available.