Extended indication 1L locally advanced or metastatic ESCC (esophageal squamous-cell carcinoma)
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Tislelizumab
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Oncology other
Extended indication 1L locally advanced or metastatic ESCC (esophageal squamous-cell carcinoma)
Manufacturer Novartis
Portfolio holder Novartis
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Injection / infusion solution
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Precieze indicatie is nog onbekend

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date March 2022
Expected Registration April 2023
Orphan drug Yes
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie en PD-1/PD-L1 inhibitors plus chemotherapie.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De mediane algehele overleving was 17,2 maanden met tislelizumab plus chemotherapie en 10,6 maanden met enkel chemotherapie (HR= 0,66; P<.0001). De cieBOM heeft in mei 2022 pembrolizumab + chemotherapie studie (KEYNOTE-590-studie) goedgekeurd voor de eerstelijn. De verwachting is dat tislelizumab vergelijkbaar zal zijn en de concurrentie zal aangaan met deze pd-l1 remmer.
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 1
References Yoon et al. 2022
Additional comments Betreft klinische studie RATIONALE-306

Expected patient volume per year

Patient volume

< 343

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR
Additional comments 1.144 patiënten worden gediagnosticeerd met palliatief slokdarmcarcinoom in Nederland (48% van totale incidentie). Hierbij betreft het bij ongeveer 30% plaveiselcel carcinoom. Resulterende in 343 patiënten die in aanmerking komen voor een eerstelijns behandeling. Hierbij is tevens geen rekening gehouden met patiënten met de ziekte in dit stadium welke niet in aanmerking komen voor systemische therapie.

Expected cost per patient per year

References Cost-effectiveness analysis of tislelizumab, nivolumab and docetaxel as second- and third-line for advanced or metastatic non-small cell lung cancer in China. Front Pharmacol. 2022 Aug 25.
Additional comments De prijs in Nederland is nog niet bekend. In een kosteneffectiviteitstudie bij longkanker lijkt de prijs per patiënt wel lager uit te vallen dan bij bijvoorbeeld de PD-L1 remmer nivolumab.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Verschillende klinische studies lopen binnen longkanker en gastro-intestinale tumortypes

Other information

There is currently no futher information available.