Uitgebreide indicatie Refractory advanced renal cell cancer third-line or fourth-line therapy.
Therapeutische waarde Geen oordeel
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Tivozanib
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Nierkanker
Uitgebreide indicatie Refractory advanced renal cell cancer third-line or fourth-line therapy.
Merknaam Fotivda
Fabrikant Kyowa
Werkingsmechanisme Angiogeneseremmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Fotivda is een VEGF-receptor antagonist en wordt op dit moment al als eerstelijns behandeling ingezet bij niercelcarcinoom.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2021
Verwachte registratie 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Verwachte indiening- en registratiedatum op basis van de actual primary completion datum in december 2018 van de fase 3 studie.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Andere VEGF receptor antagonisten, bijvoorbeeld sorafenib.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er wordt voor deze indicatie veel concurrentie verwacht.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening 1 - 5 mg
Bronnen NCT02627963

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen In 2016 hadden in totaal 2.672 patiënten nierkanker in Nederland. 953 patiënten hadden een stadium 3 of 4 carcinoom. De werkgroep verwacht dat het aantal patiënten dat hiervoor in aanmerking komt in de derde of vierde lijn beperkt zal zijn.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen Medicijnkosten.nl.
Aanvullende opmerkingen € 154,01 per capsule van 1.340mg.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Soft tissue sarcoma
Bronnen Clinicaltrials.org
Aanvullende opmerkingen Lopende fase 2 studie.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.