Uitgebreide indicatie Extension of indication to include the treatment of coronavirus disease 2019 in hospitalised adults
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Tocilizumab
Domein Infectieziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie COVID-19
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include the treatment of coronavirus disease 2019 in hospitalised adults who are receiving systemic corticosteroids and require supplemental oxygen or mechanical ventilation for RoActemra.
Merknaam RoActemra
Fabrikant Roche
Toedieningsweg Intraveneus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juli 2021
Verwachte registratie Januari 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Ook anakinra zal spoedig de markt betreden. Grote verschillen in effectiviteit tussen deze geneesmiddelen zijn nog niet bekend, mogelijk zal de markt verdeeld worden.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen https://data.rivm.nl/covid-19/, expert opinie
Aanvullende opmerkingen Vanaf 1 november 2020 tot 1 november 2021 waren er in Nederland 51.889 opnames van COVID patiënten in het ziekenhuis. Dit betreft dus zo’n 50.000 opnames per jaar. Dit is de beste data die voorhanden is maar het aantal ziekenhuisopnames kan komend jaar wel af wijken gezien het verloop van de COVID epidemie (dit is onder andere afhankelijk van het aantal gevaccineerde personen, de verschillende varianten van het virus die in opkomst zijn en hoe snel deze zich verspreiden en de overheidsmaatregelen gedurende het jaar). Gezien de effectiviteit kan 50% van de personen die in het ziekenhuis opgenomen worden mogelijk in aanmerking komen voor dit geneesmiddel in de toekomst. Als gekeken wordt naar de huidige inzet van geneesmiddelen gaat het echter om 5%-10% van de 50.000 patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden in een jaar.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/kostenoverzicht/modal/tocilizumab
Aanvullende opmerkingen Roactemra, 0,9 ml injectievloeistof 180 mg/ml: € 257,24

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.