Tofacitinib

Stofnaam
Tofacitinib
Domein
Chronische immuunziekten
Hoofdindicatie
Reuma
Uitgebreide indicatie
Indicated in combination with MTX for the treatment of active psoriatic arthritis (PsA) in adult patients who have had an inadequate response or who have been intolerant to a prior disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) therapy.

1. Product

Merknaam
Xeljanz
Fabrikant
Pfizer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Tofacitinib is een krachtige, selectieve remmer van de JAK-familie. In enzymtesten remt tofacitinib JAK1, JAK2, JAK3 en in mindere mate TyK2.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Indicatie-uitbreiding
Datum indiening
Augustus 2017
Verwachte registratie
Juni 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen
Positieve opinie CHMP april 2018.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
bDMARDs zoals etanercept, adalimumab.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosering per toediening
5 mg

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

130

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant (nov 2017): Op basis van NZa declaratie data: in totaal worden per jaar ongeveer 4600pt behandeld met een bDMARD. Hiervan zijn 661 patienten korter dan 12 maanden behandeld met bDMARDs (nieuwe patienten) en switchen er 432 patiënten (switch patienten) van de ene bDMARD naar een andere bDMARD. Aangezien tofacitinib ingezet kan worden in dezelfde patiëntengroep zou maximaal 1093 patienten behandeld kunnen worden met tofacitinib. Klinische experts hebben ingeschat dat 10% van de nieuwe patiënten (66pt) en 15% van de switchpatiënten (65pt) behandeld worden met tofacitinib in het eerste jaar na lancering. Dit komt neer op een marktpenentratie van 3% (131pt) van het totale biological/tofacitinib gebruik (4600pt). De marktpenentratie zou kunnen stijgen over de jaren heen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
11.300
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
€11.300,00 pppj. Taxe prijs Xeljanz 56 stuks €863,27. Bij chronisch gebruik, dosering 2 maal daags 5 mg. Budget impact Xeljanz bij PsA is nihil door substitutie van bestaande PsA geneesmiddelen (analoog aan de BI berekeningen in de notificatie Xeljanz RA).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.469.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.